Cursus Toekomstgericht beheer

Ontwikkelingen in de maatschappij komen razendsnel op ons af en hebben weerslag op de openbare ruimte. Dit betekent dat er meer gevraagd wordt van beheer. Er is een groeiend besef van het belang van de openbare ruimte en de rol die beheer hierin kan en moet spelen. Beheer zal zich meer moeten richten op de toekomst. Meer samenwerking en meer bijdragen aan ambities. Maar hoe doe je dat? Met deze cursus brengen we beheerders op weg om meer ‘toekomstgericht’ te beheren.

In een reeks van drie cursusdagen leer je meer over toekomstgericht beheer. Wat het inhoudt, welke ontwikkelingen en opgaven er in jouw gemeente spelen en wat de invloed ervan is op de organisatie en hoe beheer hieraan kan bijdragen aan ambities. We spitsen de cursus toe op uw organisatie, uw praktijk. We kijken naar het dagelijks onderhoud, de beheermaatregelen waarmee bijgedragen kan worden aan opgaven zoals klimaatadaptatie, bewegen en ontmoeten. Maar we richten ons ook op de organisatie van het beheer, zoals de werkprocessen, de samenwerkingen, rollen en bevoegdheden en de rol van communicatie.

Tijdens de cursus richten we ons grofweg op drie vragen:

  • Welke ontwikkelingen zien we in onze gemeente?
  • Wat betekenen die ontwikkelingen voor beheer en de openbare ruimte en de organisatie?
  • Wat kan mijn beheerafdeling doen (kennis, houding en gedrag, en proces) om bij te dragen aan deze ontwikkelingen?

Dit leert u:

  • Wat toekomstgericht beheer inhoudt.
  • Wat toekomstgericht beheer betekent voor de organisatie.
  • Je brengt in kaart welke opgaven en ontwikkelingen er spelen in de gemeente en welke ambities er zijn.
  • Wat er in jouw organisatie concreet moet gebeuren om meer toekomstgericht te beheren en welke concrete acties je nu al kan doen.

Doelgroep

De cursus is geschikt voor managers, beheerders en beleidsadviseurs van de openbare ruimte. Wij denken graag met je mee over de samenstelling van de groep.

Inschrijving en prijs

Deze cursus is incompany en bestaat uit drie dagen. U kunt zich aanmelden voor deze cursus door te mailen naar: info@planterra.nl.

We zullen contact met u opnemen om uw behoeften te bespreken. U ontvangt dan ook een vrijblijvende prijsopgave.

Contact

We praten graag met u over uw organisatie en welke behoeften u heeft. De cursus is daarop aan te passen. U kunt contact opnemen als u meer informatie wilt over de cursus of een vrijblijvende prijsopgave wilt ontvangen. Neem contact op met Martin van der Zwan via martin.vanderzwan@planterra.nl of 06 – 54 24 51 21.

Kenmerken

Duur: 3 dagen

Doelgroep: managers, beheerders en beleidsadviseurs van de openbare ruimte