Cursus Integraal beheer

Integraliteit is de mate waarin werkzaamheden, budgetten en visies op elkaar worden afgestemd en er planmatig wordt gewerkt. De druk op beheer en de openbare ruimte neemt toe door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven zoals verdichting, klimaatadaptatie en gezondheid.  Door projecten meer integraal op te pakken kan beheer beter bijdragen aan ambities van de gemeente en ontwikkelingen in de maatschappij. In deze cursus leer je hoe je integraal beheer kan toepassen in uw organisatie.

De cursus IBOR bestaat uit drie cursusdagen. Tijdens de eerste cursusdag introduceren we het integraal werken. We kijken naar landelijke ontwikkelingen en opgaven en ambities in uw organisatie en gemeente. We behandelen het Managementmodel IBOR en hoe beheer kan bijdragen aan ambities zoals klimaatadaptatie, gezonde leefomgeving en verdichting.

De tweede dag is gericht op werkprocessen in uw organisatie. We staan stil bij de beleids-en uitvoeringscyclus en de wijze van samenwerken in de gehele cyclus, integraal werken tussen verschillende beheeronderdelen en andere domeinen en afdelingen.

De derde dag gaat verder in op participatie en klantgericht werken. Hoe werk je samen met inwoners, ondernemers en andere partijen. Wat is je rol als gemeente en wat kan je met communicatie. Daarnaast gaan we ook in op beleving en tevredenheid van de openbare ruimte. Samen maken we een ontwikkelagenda waarin acties staan om nu al integraal te werken.

Na de cursus heeft u;

  1. Een beter beeld van de theorie en voorbeelden uit het land van participatie en integraal beheer openbare ruimte
  2. Een beter beeld van de mate waarin er in uw organisatie al participatief en integraal wordt gewerkt.
  3. Een overzicht van de mogelijke verbeterpunten en vervolgactiviteiten op het vlak van participatie en integraal werken. Deze worden verwoord in een bondige ontwikkelagenda voor uw organisatie.

Doelgroep

De cursus is geschikt voor managers, beheerders en beleidsadviseurs van de openbare ruimte. Wij denken graag met je mee over de samenstelling van de groep.

Inschrijving en prijs

Deze cursus is incompany en bestaat uit drie dagen. U kunt zich aanmelden voor deze cursus door te mailen naar: info@planterra.nl. We zullen contact met u opnemen om uw behoeften te bespreken en data te plannen. U ontvangt dan ook een prijsopgave.

Contact

We praten graag over uw wensen en behoeften. De cursus is daarop aan te passen. Je kan ook contact opnemen als u meer informatie wilt over de cursus of een prijsopgaven wilt ontvangen. Neem contact op met Martin van der Zwan via martin.vanderzwan@planterra.nl of 06 – 54 24 51 21.

Aanmelden

Kenmerken

Duur: 3 cursusdagen

Doelgroep: beheerders, beleidsadviseurs, managers en projectleiders van de openbare ruimte