BBV en beheer openbare ruimte

Hoe financieren we het beheer en de verbetering van de openbare ruimte nu en in de toekomst? Een groot deel van de gemeentelijke begroting heeft betrekking op het beheer van de openbare ruimte. Als beheerder vinden wij dan ook dat kennis over financiën essentieel is om de juiste keuzes te maken en de openbare ruimte structureel te verbeteren. En wie het over financiën heeft, heeft het over het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

De (nieuwe) regels in het BBV bieden grote kansen voor beheerders om de openbare ruimte structureel te verbeteren. Wij zetten die kennis in om financieel experts en beheerders met elkaar te verbinden. Dit doen we bijvoorbeeld door de masterclass BBV die we al verschillende keren succesvol organiseerden en via de bezuinigingsscan BBV. Daarnaast ontwikkelden we de volgende vier producten en diensten.

1. Begrotingsscan openbare ruimte

Wat geeft u nou jaarlijks uit aan het onderhoud van riolering, wegen, verlichting, straatmeubilair, groen, civiele kunstwerken? In een begrotingsscan maken we via een begrotingskwadrant inzichtelijk wat uw gemeente uitgeeft per onderhoudsgroep en we vergelijken uw begroting met andere gemeenten. Ook laten we zien welk deel van de begroting beïnvloedbaar is, welke ruimte je hebt voor een ombuiging en hoe reëel de onderhoudsbudgetten voor de uit te voeren werkzaamheden zijn.

2. Vervangingsinvesteringen openbare ruimte

Onderdelen van de openbare ruimte hebben een bepaalde levensduur voordat ze moeten worden vervangen. Wij brengen aan de hand van beschikbare data de vervangingsgolf in beeld en laten zien welke kansen dit ook meebrengt. Ook maken we duidelijk wat de gevolgen zijn voor de kapitaallast. We geven daarbij ook advies over de speelruimte die u heeft met afschrijvingstermijnen en de activeringsgrenzen.

3. Financiering van beheerplannen

Al onze beheerplannen zijn BBV-proof. U kunt beheren vanuit de exploitatiebegroting, maar ook een voorziening treffen voor groter onderhoud. Een voorziening heeft als voordeel dat u verzekerd bent van financiering voor onderhoud, maar dan moet u wel elke vijf jaar uw beheerplannen updaten met een nauwkeurige financiële onderbouwing. Wij kunnen uw bestaande beheerplannen hierop beoordelen en verbeteren.

4. Beleidsindicatoren openbare ruimte

In het BBV worden 39 indicatoren voorgeschreven die elke gemeente moet meten. Geen enkele van die indicatoren is direct terug te leiden op het beheer van de openbare ruimte. Wij hebben een lijst met mogelijke indicatoren en kunnen samen met u en uw gemeente nadenken over een set van zinnige en toepasbare effect- en prestatie-indicatoren. Een set indicatoren waar beheerders én bestuurders wel iets mee kunnen. Ook adviseren we hoe u deze indicatoren als een omgevingswaarde kunt omzetten met de invoering van de Omgevingswet.

Contact over het BBV

De tijd dat beheerders alleen hoefden te beheren is voorbij. Graag gaan we met u in gesprek over de kansen die er liggen om met de afdeling financiën vooruitgang te boeken op het gebied van beheer en om samen de stad te verbeteren.

Tools en diensten BBV

Bezuinigingsscan BBV

In een bezuinigingsscan BBV beoordelen of uw openbare ruimte-afdeling BBV-proof is en werken we aan de verbeterpunten. Lees meer.

Masterclass BBV

In een middag leert u alles wat u als beheerder moet weten van het BBV. Lees meer.

Begrotingsscan

We brengen uw begroting voor de openbare ruimte in kaart en presenteren het in een overzichtelijke begrotingskwadrant.

Opstellen beleidsindicatoren

We gaan met u aan de slag met beleidsindicatoren, zodat u beter kunt sturen op prestaties en effecten van uw beleid in de openbare ruimte.

Doorpraten over het BBV

Wij gaan graag met je in gesprek over uw doelstellingen en hoe wij daar vanuit het BBV een bijdrage aan kunnen leveren. Benader direct onze expert op het gebied van het BBV en financiering openbare ruimte. Jeroen Bruinenberg via jeroen.bruinenberg@planterra.nl. Je kunt ook onderstaand contactformulier invullen.