Rick Fleur MSc.

Rick

Ik koos er na mijn bacheloropleiding Sociale geografie en Planologie aan de Universiteit Utrecht voor om de master Urban Geography aan dezelfde universiteit te volgen. De ontwikkeling van steden en buurten en het gebruik van de openbare ruimte trokken altijd al mijn aandacht. Maar ook bij participatie ligt mijn interesse. De wisselwerking tussen burgers, gemeenten en andere professionele partijen is namelijk essentieel voor het succes van participatie in de openbare ruimte en voor de werking van het participatieproces. Hiernaar deed ik in mijn masterscriptie onderzoek.

Mijn werkzaamheden bij PLANTERRA zijn divers, waarbij ik vooral gespecialiseerd ben in participatie in de openbare ruimte (al dan niet gekoppeld aan digitale media) en in de aanpak van zwerfafval binnen de kaders van het Afvalfonds. Ook werk ik aan de ontwikkeling van MijnWijkplan: een digitale tool voor bewoners én gemeente, gericht op het gezamenlijk verbeteren van de wijk.

Ik voel mij thuis in

  • Bewonersparticipatie
  • Aanpak zwerfafval
  • Organisatie-ontwikkeling
  • MijnWijkplan

Mijn projecten