Omgevingspsychologie

Hoe we ons voelen in de openbare ruimte heeft invloed op ons gedrag en welbevinden. We zien dat beleving steeds meer aandacht krijgt bij het opstellen van visie en beleid. Gemeenten vragen zich steeds vaker af hoe inwoners (en ondernemers) de omgeving beleven en hoe zij het gewenste gebruik kunnen stimuleren. Daar denken wij graag over mee!

Geluk, gezondheid en het welbevinden van bewoners worden steeds belangrijker. Door meer aandacht te besteden aan de beleving van de openbare ruimte, helpen wij gemeenten een fijne omgeving te realiseren waar bewoners zich prettig voelen. Een omgeving die als prettig en aantrekkelijk wordt ervaren, stimuleert gezond gedrag zoals spelen, bewegen en ontmoeten.

Dit begint natuurlijk met een heldere visie waarin gebruik en beleving een essentiële rol spelen. In al onze beleidsplannen openbare ruimte stellen wij voor om naast asset management en beeldkwaliteitsmethodieken in te zetten op belevingsgericht beheer waarin nadrukkelijk wordt gekeken naar de beleving en het gebruik van de openbare ruimte.

Onderzoek naar gebruik en beleving

Wat vinden inwoners en ondernemers belangrijk? Hoe beleven zij de openbare ruimte en wat zijn hun wensen voor een betere openbare ruimte? Wij voeren onderzoek uit om vragen zoals deze te beantwoorden. De uitkomsten krijgen een plek in beleids-en beheerplannen, (omgevings-)visies en vertalen we naar daadwerkelijke uitvoering op straat. Op deze manier vormen we beleid samen met gebruikers van de openbare ruimte.

We ontwikkelden een belevingsenquête en Belevingsmodel en hebben daarnaast een brede set van wetenschappelijke methoden tot onze beschikking waarmee we de beleving en het gebruik van de openbare ruimte op locatie- en wijkniveau in kaart kunnen brengen. Voorbeelden zijn observaties, (digitale) enquêtes en verschillende interviewvormen. Met creatieve spelmethoden proberen we tot de kern te komen, zoals het gebruik van foto’s, slogans, dilemma’s en elektronische vraagpalen. Een aantal van deze methoden hebben we getest in verschillende steden in Nederland.

Verbeteren van gebruik en beleving

Op basis van de resultaten van ons belevingsonderzoek verbeteren we het gebruik en beleving van de openbare ruimte. Soms door advies te geven over inrichtings- en beheermaatregelen en soms door in samenwerking met onze ontwerper een visie of plan te schetsen. Hij vertaalt de wensen, ambities, behoeften en keuzes van zowel de gemeente als bewoners in concrete (ontwerp)oplossingen. Om zo bijvoorbeeld van een dorpsplein waar maar weinig bewoners gebruik van maken om elkaar even te ontmoeten, een levendige plek te maken die aanvoelt als het hart van het dorp.

Contact

Neem contact met ons op om meer te weten te komen over onze methoden en de manier waarop we gebruik en beleving toepassen in onze dienstverlening.

Onze tools en diensten

Locatie-onderzoek

Met het belevingsmodel kan in kaart worden gebracht op welke belevingsonderdelen de openbare ruimte goed scoort, en waar verbeteringen mogelijk zijn.

Belevingsenquête

Met onze online belevingsenquête is het mogelijk om onder een grote groep inwoners voorkeuren voor beleid en beheer op te halen.

Kijk op je Wijk

Met de app Kijk op je Wijk kunnen bewoners gemakkelijk aangeven welke onderhoudsthema’s zij belangrijk vinden en hoe zij het onderhoudsbudget willen verdelen voor hun buurt.

Onze resultaten

Via de online belevingsenquête dachten inwoners in gemeente Overbetuwe mee over ambities en beheerkeuzes voor het Integraal Kwaliteitsplan Openbare Ruimte.

In de drukker wordende stad leidt een teveel aan prikkels tot psychische en fysiologische stress wat kan leiden tot mentale en fysieke gezondheidsproblemen. We schreven in Stadswerk dit artikel.

Doorpraten over gebruik en beleving

Wij gaan graag met u in gesprek over uw doelstellingen en hoe wij daar vanuit onze kennis op het gebied van gebruik en beleving een bijdrage aan kunnen leveren. Benader direct Jeroen Bruinenberg via jeroen.bruinenberg@planterra.nl of 06 – 19 01 53 87. U kunt ook onderstaand contactformulier invullen.