Leren en ontwikkelen voor de toekomst van beheer

Verschillende maatschappelijk ontwikkelingen zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit en vergrijzing vragen om een andere blik op de openbare ruimte en een andere manier van werken. Gestimuleerd door de Omgevingswet zijn steeds meer gemeenten bezig met het anders inrichten van de organisatie en het trainen van medewerkers die denken en werken in de geest van de nieuwe wet. In al onze leer- en ontwikkeltrajecten komen inhoud en persoonlijke ontwikkeling samen en bereiden we u voor op het beheer van de toekomst.

Veel vraagstukken vragen om een andere benadering. Soms staat de mens en de organisatie centraal. In verschillende trainingen, masterclasses en opleidingen delen wij onze kennis en gaan we actief aan de slag met de ontwikkeling van uw organisatie. Altijd in het bredere perspectief van trends die zich afspelen in de openbare ruimte.

Ons team bestaat uit een aantal trainers en coaches die gespecialiseerd zijn in verandermanagement, communicatie, participatie en organisatieontwikkeling. Zij geven vorm aan onze trainingen en opleidingen en hebben jarenlange ervaring met het begeleiden en trainen van werknemers.

Leertraject De Toekomst van Beheer

Het leertraject De Toekomst van Beheer werd in 2018 opgezet als initiatief van PLANTERRA, gemeente Nijmegen, gemeente Zoetermeer en Afdeling Buitengewone Zaken. In 14 maanden leren deelnemers wat beheer kan bijdragen aan de grote maatschappelijke opgaven zoals verdichting, vergrijzing, de energietransitie en klimaatverandering. Dit doen we door kennis, vaardigheden en competenties te ontwikkelen en een nieuwe manier van innovatief werken te stimuleren (design thinking). De rode draad is een eigen gemeentelijk vraagstuk om praktisch aan de slag te gaan met de toekomst van beheer.

Contact

Neem contact met ons op om meer te weten te komen over onze trainingen en opleidingen. We gaan graag in gesprek om de juiste training te verzorgen die u nodigt heeft.

Onze tools en diensten

Leertraject De Toekomst van Beheer

In 14 maanden worden deelnemers opgeleid om zich in te zetten voor toekomstige opgaven in de openbare ruimte en in het beheer.

Trainen en coachen

We verzorgen diverse trainingen zoals onder meer ‘Het goede gesprek’, ‘Omgaan met belangen’ en ‘persoonlijk leiderschap in/en verandering’.

Onze resultaten

Leer- en ontwikkeltraject participatie

In Hilversum begeleiden we een leer-en ontwikkeltraject waarin beheerders leren hoe zij kunnen samenwerken met inwoners en participatie in de openbare ruimte kunnen verbeteren.

Training 'werken vanuit de bedoeling'

In Ede leerden medewerkers van verschillende afdelingen van Cluster Leefomgeving en Veiligheid hoe zij kunnen samenwerken en omgaan met verschillende belangen van inwoners, ketenpartners, collega’s en bestuur.

Doorpraten over leren en ontwikkelen

Heeft u een verander-of ontwikkelingsvraagstuk? Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden. We ontwikkelen trainingen, opleidingen en workshops op maat. Benader direct onze trainer Karin Daum via karin.daum@planterra.nl of 06 – 15 00 24 73. U kunt ook onderstaand contactformulier invullen.