Gezonde leefomgeving

De helft van de volwassenen heeft overgewicht of obesitas, het percentage kinderen en jongeren die te zwaar zijn stijgt, stressklachten onder jongeren nemen toe en veel ouderen voelen zich eenzaam. Dit ligt deels aan onze omgeving, die voornamelijk tot stand is gekomen zonder dat stil is gestaan bij het belang van een gezonde omgeving voor onze inwoners. De Omgevingswet erkent straks officieel het belang van een gezonde leefomgeving, maar hoe maak je de leefomgeving dan gezond(er)?

Een gezonde leefomgeving wordt steeds belangrijker! Bijvoorbeeld omdat de druk op de openbare ruimte groter wordt door een verdichtingsopgave en je je inwoners toch kwaliteit wil bieden. Of omdat gezondheidsverschillen tussen wijken inzichtelijk worden, en je met de openbare ruimte een bijdrage wil leveren aan het verbeteren van de gezondheid.

gezonde openbare ruimte, beweegvriendelijkheid

Integrale aanpak voor een gezonde stad

De gezonde openbare ruimte. Iedereen weet wel dat beheer meer kan en moet doen dan poetsen. Maar wat dan? Hoe meet je het effect? En wat kost het?

Planterra heeft op basis van haar kennis en ervaring verschillende tools en visies ontwikkelend om met inrichting en beheer van de openbare ruimte bij te kunnen dragen aan gezondheid.

hoe realiseren we een gezonde openbare ruimte

Hoe realiseren we een gezonde openbare ruimte?

We brengen de opgaven en wensen in kaart in een gebiedsscan.

Bijvoorbeeld om antwoord te krijgen op vragen als:

  • Wat zijn de gezondheidsverschillen op buurtniveau? Waar ligt de grootste opgave?
  • In hoeverre levert de openbare ruimte al een bijdrage?
  • Wat zijn wensen en de beleving van de bewoners van de buurt?

We inspireren met maatregelen en brengen de kosten in beeld op basis van onze inspiratie- en kostendatabase.

We brengen ambities in beeld en begeleiden bij de afweging en prioritering van projecten. Daarbij brengen we sociaal en fysiek domein samen aan tafel.

We zorgen ervoor dat beleid praktijk wordt in de uitvoering door het opnemen van maatregelen in richtlijnen, bijvoorbeeld in het handboek inrichting openbare ruimte.

Onze diensten en tools

Onze resultaten

In Tilburg brachten we het fysieke en sociale domein bij elkaar om via de gebiedsscan samen te bepalen waar en hoe de openbare ruimte bij kan dragen aan gezondheidsdoelstellingen.

Samen met de TU/e Eindhoven, de WUR en de gemeenten Den Bosch en Eindhoven deden we wetenschappelijke onderzoek naar aantrekkelijke parken in steden. Wat vinden mensen aantrekkelijk aan een park en in hoeverre beïnvloedt dit hun welzijn? En wat kunnen beheerders en ontwerpers in de praktijk met de resultaten van dit onderzoek? Daarover verschenen dit artikel in Stadswerk magazine.

Onze omgevingspsycholoog Linde van den Brink ging ook met één van de onderzoekers in gesprek over de resultaten. Bekijk het filmpje hier.

Onze omgevingspsycholoog Linde van den Brink werd door de GGD Hart voor Brabant gevraagd als gespreksleider voor de webinar Omgeving en Gezondheid. Annelies Acda van expertisecentrum Pharos vertelt daarin hoe het sociale domein gebruik kan maken van de kansen die de Omgevingswet biedt om gezondheid te verbeteren en Bram Oosterbroek van de Universiteit van Maastricht laat zien hoe hij met zijn model EcoMatch kan berekenen wat de (positieve of negatieve) bijdrage van inrichtingsmaatregelen is aan gezondheid. Bekijk het webinar hier.

Blog

Doorpraten over gezondheid en de openbare ruimte

Wij gaan graag met u in gesprek over uw doelstellingen en hoe wij daar vanuit onze kennis op het gebied van gezondheid een bijdrage aan kunnen leveren. Benader direct Jeroen Bruinenberg via jeroen.bruinenberg@planterra.nl of 06 – 19 01 53 87. U kunt ook onderstaand contactformulier invullen.