Toegankelijkheid en gezondheid openbare ruimte

De helft van de volwassenen heeft overgewicht of obesitas en het percentage kinderen en jongeren die te zwaar zijn stijgt. Dit ligt deels aan onze omgeving, die voornamelijk tot stand is gekomen zonder dat er is stil gestaan bij het belang van een gezonde omgeving voor onze inwoners. De Omgevingswet erkent straks officieel het belang van een gezonde leefomgeving, maar hoe maak je de leefomgeving dan gezond(er)?

Onze leefomgeving is in de afgelopen decennia veranderd. De stad is steeds drukker geworden door autoverkeer met een verminderde luchtkwaliteit tot gevolg. De stad verdicht door het groeiende aantal woningen zonder dat de omvang van straten en pleinen is toegenomen. En vrijwel overal waar je komt, is een breed (ongezond) voedselaanbod dat ongezond eetgedrag stimuleert.

Integrale aanpak voor een gezonde stad

Wij helpen gemeenten om de openbare ruimte gezonder en toegankelijker te maken waarbij we rekening houden met verschillende doelgroepen. Een integrale aanpak met inwoners, partnerorganisaties (zoals GGD’en en GHOR-bureaus) en collega’s vanuit verschillende beleidsterreinen (zoals het sociale en gezondheidsdomein) is daarbij cruciaal.

Een gezonde openbare ruimte is eentje die uitnodigt om te bewegen voor jong, oud en lichamelijk beperkten. Denk aan schuifel-, wandel- en fietsroutes om te bewegen, veilige routes naar scholen, gerichte nudges, (natuur)speelplekken om te spelen en (eetbaar) groen, pleinen, parken om sociale ontmoetingen te faciliteren of om tot rust te komen.

Contact

Wij denken graag met u mee over het gezonder en toegankelijker maken van uw openbare ruimte.

Onze diensten en tools

Gezondheidsspel

Via het gezondheidsspel kijken we aan de hand van inspiratiekaartjes welke ingrepen u kunt doen om de gezondheid en toegankelijke in de openbare ruimte te verbeteren.

Doorpraten over toegankelijkheid en gezondheid

Wij gaan graag met u in gesprek over uw doelstellingen en hoe wij daar vanuit onze kennis op het gebied van toegankelijkheid en gezondheid een bijdrage aan kunnen leveren. Benader direct onze expert op het gebied van toegankelijkheid en gezondheid Martin van der Zwan via martin.vanderzwan@planterra.nl of 06 – 54 24 51 21. U kunt ook onderstaand contactformulier invullen.