Aanpak zwerfafval

Steden zijn in trek! Steeds meer mensen wonen, werken en recreëren in de stad. Het gebruik van de openbare ruimten neemt daardoor sterk toe. Veel steden kampen als gevolg hiervan met zwerfafval op straat. Door onze brede blik en ruime ervaring zijn wij gespecialiseerd in het voorkomen en verhelpen van zwerfafval.

Openbare ruimten worden niet alleen gebruikt om van A naar B te komen. Ze bieden ruimte en kansen voor evenementen, bedrijvigheid en toerisme. Het gebruik neemt daardoor toe en kent hoge pieken tijdens feestdagen. Dit beïnvloedt hoe schoon de straten, pleinen en parken zijn.

Veel steden kampen met zwerfafval op straat: prullenbakken lopen over en we zien bijplaatsingen naast ondergrondse containers. Doelstellingen rond afvalscheiding zorgen er bovendien voor dat er gedurende een groot deel van de week verschillende fracties op straat staan. Het afval op straat zorgt voor een rommelig beeld én voor ergernis onder gebruikers.

Zwerfafval openbare ruimte en de beheerder

De beheerder is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de openbare ruimte. Maar met de ontwikkelingen in het gebruik van de openbare ruimte, wordt dit een steeds grotere taak. Er moet vooruitgekeken worden en ingespeeld worden op het toekomstige gebruik van de openbare ruimte. Hierbij kijken we niet alleen naar het feitelijke schoonniveau, maar ook naar de beleving van de openbare ruimte.

Er is behoefte aan regie en een goede afstemming en samenwerking tussen de afdelingen afvalinzameling, reiniging en handhaving. Ook de afdeling communicatie speelt een grote rol. Bewoners moeten immers goed op de hoogte zijn van de afvalregels. De samenwerking tussen de gemeentelijke afdelingen gaat alleen nog lang niet altijd vanzelf.

Onze aanpak zwerfafval

PLANTERRA heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een specialist op het gebied van de aanpak van zwerfafval binnen de kaders van het Afvalfonds.

Wij helpen gemeenten bij het opstellen van integrale plannen van aanpak, waarbij onderdelen als afvalinzameling, participatie, communicatie en gedragsverandering een plek krijgen. Zo vinden wij de juiste mix van maatregelen.

Ook kan PLANTERRA helpen een analyse te maken van de huidige situatie en adviseren hoe uw organisatie regie op schoon kan vorm geven, bijvoorbeeld door middel van een Service Level Agreement (SLA).

Tot slot kunnen wij de aanpak op straat begeleiden. Wij werken als interim projectleider samen met de betrokken medewerkers, inwoners en ondernemers. Op die manier kunnen wij experimenten, pilots en projecten succesvol begeleiden.

Contact

Neem contact met ons op om meer te weten te komen over onze methodieken en de manier waarop we uw zwerfafvalvraagstuk kunnen aanpakken.

Onze tools

Participatiespel

Dit kaartspel zetten we in om de mogelijkheden op het gebied van zwerfafval en participatie met stakeholders te verkennen.

Zwerfafval zelfscan

In de Zwerfafval Zelfscan brengen we knelpunten en oplossingen in kaart vanuit verschillende invalshoeken en met verschillende stakeholders.

Onze resultaten

In de Amsterdamse wijk De Pijp nam PLANTERRA de regie op Schoon. Wij hielpen de organisatie te ontwikkelen en gaven de samenwerking met bewoners en ondernemers vorm.

Voor Amsterdam-Noord ontwikkelden wij een plan van aanpak om het stadsdeel schoner te maken en te houden. Het plan kon rekenen op draagvlak binnen verschillende taken van de organisatie.

In de gemeente De Bilt organiseerden we een plan en werkwijze om de adoptie van prullenbakken vorm te geven.

Webinar Gedragsbeïnvloeding

Via een online webinar hebben we een introductie gegeven over gedragsbeïnvloeding rond het thema afval. Bekijk het hier.

Doorpraten over aanpak zwerfafval

Wij gaan graag met u in gesprek over uw doelstellingen en hoe wij daar vanuit onze zwerfafvalexpertise een bijdrage aan kunnen leveren. Benader direct onze expert op het gebied van zwerfafval en gedragsbeïnvloeding Linde van den Brink via linde.vandenbrink@planterra.nl of 06 – 57 62 30 49. U kunt ook onderstaand contactformulier invullen.