Datagestuurd werken en GIS

Bij PLANTERRA visualiseren we ingewikkelde (beheer)data tot begrijpelijke overzichten en passen hier praktische toepassingen bij toe. Onze GIS-diensten helpen bij het plannen, analyseren en verbeteren van de openbare ruimte. Hieronder vind je een greep uit wat we voor je kunnen doen:

Integrale projectenkaarten voor betere meerjarenprogrammeringen

Heb je ooit geprobeerd om verschillende plannen en projecten met elkaar te verbinden? Met onze integrale projectenkaarten is dat precies wat we doen. We verzamelen informatie zoals:

  • sectorale onderhoudsplanningen
  • omgevingsuitdagingen zoals wateroverlast
  • de gewenste kwaliteit van de openbare ruimte

We combineren dit om tot een integrale meerjarenprogrammering te komen, weergegeven op een kaart en voorzien van budgetten. Zo kun je in één oogopslag zien waar en wanneer actie nodig is.

Thematische kaarten voor inzicht in de opgaven

Thematische kaarten helpen data visueel toegankelijk te maken. Ze laten in één oogopslag zien wat bijvoorbeeld de vervangingsopgave per wijk is of welke wijken het minst groen zijn.

Bufferanalyses voor het visualiseren van normen en wensen

Wil je weten hoe goed jouw voorzieningen, zoals afvalbakken of speelplaatsen, bereikbaar zijn? Met een bufferanalyse berekenen we de dekkingsgraad en kunnen we wijzen op gebieden die extra aandacht nodig hebben.

Doorrekening kwaliteitsniveaus op maat

Ben je benieuwd naar de kosten van het onderhouden van bepaalde gebieden op een hoger beeldkwaliteitsniveau? We beschikken over kostenkengetallen om de beheer- en onderhoudskosten te berekenen per beheerobject. Door vervolgens beeldbepalende locaties in te tekenen en deze via een overlay-analyse te koppelen aan het areaal, brengen we de kosten van verschillende scenario’s in kaart voor onderhoud op diverse plekken.

Interactieve annotatiekaarten voor betere participatie

Onze interactieve kaarten stellen mensen in staat om zelf informatie toe te voegen op een kaart via een link of app. Dit kunnen bijvoorbeeld plekken zijn waar men zich onveilig voelt of waar veel zwerfvuil ligt. Zeer geschikt voor gebruik tijdens straatgesprekken met inwoners of tijdens ambtelijke werksessies.

StoryMaps voor interactieve en begrijpbare plannen

Wie zegt dat beleidsplannen alleen op papier kunnen? Met StoryMaps brengen we beheer- en beleidsplannen tot leven door interactieve elementen en gedetailleerde kaarten die de gebruiker door verschillende aspecten van het plan leiden.

GIS is meer dan alleen kaarten en data. Het is een tool die helpt bij het maken van betere beslissingen en het creëren van een prettigere leefomgeving. Bij PLANTERRA brengen we deze technologie naar jouw projecten, groot of klein. Ontdek wat we samen kunnen bereiken.

Doorpraten over GIS en datagestuurd werken

Wij gaan graag met u in gesprek over uw doelstellingen en hoe wij daar vanuit onze kennis op het gebied van datagestuurd werken en GIS een bijdrage aan kunnen leveren. Benader direct Solinde Vos via solinde.vos@planterra.nl of 06 – 13 05 58 32. U kunt ook onderstaand contactformulier invullen.