Onze missie

PLANTERRA wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de openbare ruimte zodat inwoners, ondernemers en bezoekers zich er thuis voelen. Dit is een openbare ruimte die uitnodigt om naar buiten te gaan om anderen te ontmoeten, te winkelen, te sporten of gewoon te genieten van de buitenlucht. Dit zijn bouwstenen voor een vitale, gezonde en sociale stad.

PLANTERRA wil gemeenten verder helpen om het beheer van de openbare ruimte zodanig vorm te geven dat:

  • optimaal en op een zo doelmatig mogelijke manier gebruik wordt gemaakt van de gemeenschapsgelden die hiervoor ter beschikking zijn gesteld;
  • inwoners de ruimte krijgen om de openbare ruimte meer ‘eigen’ te maken;
  • een bijdrage wordt geleverd aan duurzame ontwikkeling en (arbeids)participatie.

Met dit doel ondersteunen wij gemeenten bij integraal beheer, bij gebiedsgericht werken en bij participatie. Dit doen wij door te adviseren, door (beleids)instrumenten aan te reiken , door te helpen bij het implementeren ervan en door training en coaching.

PLANTERRA verbindt hierbij de wereld van de techniek aan beleving. Wij zoeken samen met de opdrachtgever naar de juiste balans tussen deze verschillende invalshoeken. We zien het als onze uitdaging om de soms complexe wereld van het beheer van de openbare ruimte ook voor eenieder begrijpelijk te maken.

Typerend voor onze aanpak: gedreven, creatief, innovatief en betrokken. Om de praktische uitvoerbaarheid van onze adviezen te waarborgen, werken we ‘zij aan zij’ met de betrokken medewerkers van de opdrachtgever. Hierdoor zijn we goed in staat om bruggen te bouwen tussen de diverse vakdisciplines die binnen een gemeente werken aan de openbare ruimte.

Contactgegevens

Hoofdvestiging

Hamersveldseweg 53

3833 GL LEUSDEN

tel: (033) 432 12 12

Vestiging Zuid-Nederland

Sweelinckhof 1

4941 WP  RAAMSDONKSVEER

E-mail

info@planterra.nl

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief

Onze vestiging