Bas Vriezen

Stagiair

bas.vriezen@planterra.nl

Wat ik doe

Mijn naam is Bas Vriezen, ik ben sinds april 2024 een enthousiaste stagiair bij PLANTERRA. Ik ben afgestudeerd als interdisciplinaire sociaal wetenschapper aan de Universiteit Utrecht en momenteel volg ik daar de masteropleiding Spatial Planning. Tijdens mijn bachelor heb ik veel kennis opgedaan in de gedragswetenschappen en dankzij de minor sociale geografie en planologie merkte ik dat ik die kennis wilde toepassen op de ruimtelijke, sociale leefomgeving. Zo heb ik destijds mijn afstudeeronderzoek gefocust op het participatieproces van de toekomstige bewoners bij het ontwikkelproces van de unieke duurzame wijk Olstergaard.

Binnen mijn opleiding richt ik me op verschillende actuele thema’s, waaronder klimaatadaptatie, bewonersparticipatie, leefbaarheid en de overgang naar duurzame mobiliteit. Een zorgwekkende ontwikkeling is de toenemende zittende levensstijl in onze samenleving, wat leidt tot diverse gezondheids- en milieurisico’s. Het bevorderen van beweging (actieve mobiliteit, recreatieve beweging en sportieve beweging) is niet alleen gunstig voor onze gezondheid, maar ook voor het milieu en de leefbaarheid van steden.

Een boeiend aspect binnen dit onderwerp vind ik de betekenis van groenvoorzieningen in de bevordering van beweging. Mijn afstudeeronderzoek zal zich specifiek hierop richten, met als doel te onderzoeken hoe groenvoorzieningen in straatbeelden kunnen bijdragen aan het stimuleren van verschillende vormen van beweging, en het bevorderen van een gezonde levensstijl.

Expertisegebieden

Onderzoek en monitoring

Gebruik en beleving

Duurzame, gezonde, klimaatadaptieve steden