Projectmanagement

/Projectmanagement

Beleidsadviseur openbare ruimte – Gemeente Lansingerland

2017-10-11T13:50:38+00:00

De gemeente Lansingerland ontwikkelt zich van technische beheerorganisatie naar een integraal assetmanagement organisatie. Het beheer wordt gestuurd volgens de drie eenheid prestaties (kpi’s), risico’s en middelen en de beheerders stemmen de maatregelen onderling op elkaar af. Vanuit PLANTERRA is ondersteuning verleend door een rol te vervullen in het Team Beheer als beleidsadviseur openbare ruimte. [...]

Creatief proces ”meer met minder” – Gemeente Lelystad

2017-10-11T13:58:06+00:00

Hoe genereer je nieuwe ideeën om het beheer van de openbare ruimte kostendekkend uit te kunnen voeren? Hoe zorg je ervoor dat er buiten de bekende kaders gedacht wordt? In aanvulling op de eerder bedachte ideeën, die vooral technisch-rationeel van aard zijn, is er behoefte aan een verfrissende blik. PLANTERRA ontwierp en begeleide hiervoor [...]

Aanpak zwerfafval IJssel – Rijkswaterstaat Leefomgeving

2017-10-11T14:38:49+00:00

Hoe realiseren we schonere IJsseloevers en minder plastic afval in de rivier? Hoe breng je verschillende partijen met uiteenlopende achtergronden en belangen bijeen voor dit gezamenlijke doel? PLANTERRA werkt  in opdracht van Rijkswaterstaat WVL aan 'Schone IJssel', als onderdeel van een bredere 'Schone Rivieren'-aanpak. Binnen dit project, dat als doel heeft minder (plastic) afval [...]

Beheerplan Park Lingezegen – Park Lingezegen

2017-10-11T16:18:41+00:00

Hoe beheren 4 gemeenten, een provincie, een Waterschap en natuurbeherende organisatie een landschapspark van 1.700 hectare? Hoe leggen zij de afspraken hierover vast en hoe organiseer je zo'n brede samenwerking? Tussen de stedelijke gebieden van de gemeenten Arnhem, Nijmegen Overbetuwe en Lingewaard is het landschapspark "Park Lingezegen" ontwikkeld. Het park kent een schakering van [...]