Aanvullen en verbeteren gereedschap

/Aanvullen en verbeteren gereedschap

Wijkbeheerplan.nl – Gemeente Nijmegen

2017-10-11T13:49:35+00:00

Hoe betrek je meer bewoners en verschillende doelgroepen bij de ontwikkeling van hun dagelijkse woonomgeving? En hoe zorg je ervoor dat bewoners input aanleveren over ontwikkelingen die zij graag zouden willen zien in hun wijk, ook buiten de traditionele wijkavonden om? De gemeente Nijmegen was op zoek naar manieren om méér en andere bewoners nauw te betrekken [...]

Plaatsingsbeleid afvalbakken – Gemeente Geldermalsen

2017-10-12T11:02:47+00:00

Hoe kunnen we ons beleid ten aanzien van afvalbakken optimaliseren? Waar zitten verbetermogelijkheden? De gemeente Geldermalsen heeft haar bestand van ongeveer 400 afvalbakken goed op orde. De bakken zijn recent vervangen, waarbij overbodige bakken zijn weggehaald of verplaatst. Toch is de gemeente benieuwd of een verdere optimalisatie en efficiëntieverbetering mogelijk is. PLANTERRA heeft daarom [...]

‘Taboeloos’ bezuinigen – Gemeente Diemen

2017-10-13T10:51:08+00:00

Is ook uw organisatie door het college verzocht om mogelijke structureel ombuigingen (dmv. bezuinigingen en extra inkomsten) in kaart te brengen? PLANTERRA maakte in opdracht van de gemeente Diemen een 'taboeloze' maatregelenkaart voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Hierin zijn interessante bezuinigingen en extra inkomsten geformuleerd die zowel het financiële, maatschappelijke als [...]

Implementatie IBOR – Gemeente Assen

2017-10-13T15:06:08+00:00

Hoe krijg je IBOR-beleid op straat? Wat heeft een gemeentelijke organisatie nodig? Wat betekent kwaliteitsgericht te onderhouden en beheren in de dagelijkse praktijk? In maart 2007 stelde de raad van Assen de 'nota IBOR' vast. Zij namen hiermee het besluit om het beheer en onderhoud van de openbare ruimte op omschreven kwaliteitsniveaus (basis en [...]