Advisering regisseren bestaande openbare ruimte

/Advisering regisseren bestaande openbare ruimte

‘Taboeloos’ bezuinigen – Gemeente Diemen

2017-10-13T10:51:08+00:00

Is ook uw organisatie door het college verzocht om mogelijke structureel ombuigingen (dmv. bezuinigingen en extra inkomsten) in kaart te brengen? PLANTERRA maakte in opdracht van de gemeente Diemen een 'taboeloze' maatregelenkaart voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Hierin zijn interessante bezuinigingen en extra inkomsten geformuleerd die zowel het financiële, maatschappelijke als [...]

Gebruiks- en beheerplan Nijmegen Centrum – Gemeente Nijmegen

2017-10-13T14:54:50+00:00

Een centrumgebied is dynamisch. Vele ambities, belangen en wensen komen er samen in de openbare ruimte. Nijmegen ziet haar centrumgebied als huiskamer van de stad, waar het fijn vertoeven is voor alle gebruikers, toeristen, forenzen, ondernemers én bewoners. In het gebruiks- en beheerplan Nijmegen Centrum komen we hieraan tegemoet door met Stadsbeheer de verbreding te [...]

Beheer en veiligheid in Binnensteden – SVOB/CCV

2017-10-13T14:56:32+00:00

Wat is de relatie tussen sociale veiligheid en beheer? Hoe blijf je aan de goede kant van de grens tussen 'levendig en leuk' en 'overlast en ongewenst'? Hoe voorkom je verloedering? Cora van Zwam van PLANTERRA organiseerde voor de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer en het CCV drie workshops over de relatie tussen beheer [...]

Handboek Veilig Ontwerp en Beheer – SVOB

2017-10-13T14:57:43+00:00

Wat is de relatie van het beheer van de openbare ruimte met sociale veiligheid? Waar vindt je praktische voorbeelden in eigen plan toe te passen? Het 'Handboek Veilig Ontwerp en Beheer' gaat over sociale veiligheid in relatie tot de vormgeving en het beheer van de gebouwde omgeving. In het handboek worden vuistregels gegeven waarmee [...]