Gemeente Nijmegen verwelkomt 1500e bewoner op MijnWijkplan

2018-05-25T15:38:26+00:00

In februari 2018 ging in de gemeente Nijmegen het digitale platform MijnWijkplan 'live'. Op MijnWijkplan werken gemeente en bewoners samen aan het verbeteren van de wijk. Nu we een paar maanden verder zijn is het goed om stil te staan bij de behaalde resultaten tot nu toe. Gemeente en bewoners maken samen plannen voor [...]

Opgeruimd Leusden – gemeente Leusden

2018-02-15T16:55:21+00:00

Hoe vergroot je het verantwoordelijkheidsgevoel onder Leusdenaren om Leusden schoon te houden? Opgeruimd Leusden is een samenwerking tussen het burgerinitiatief Burgers & Afval en Stichting De Groene Belevenis. Regelmatig organiseert Opgeruimd Leusden opruimochtenden, bewustwordingscampagnes en educatieprogramma’s met betrekking tot (zwerf)afval. Tijdens dergelijke activiteiten is het vooral een vaste groep bewoners die meehelpt. Om de [...]

Opleiding Participatie – gemeente Groningen

2017-10-31T13:35:02+00:00

In hoeverre zijn we als gemeentelijke organisatie voldoende toegerust om goed met bewonersinitiatieven om te gaan? Waar staan we nu eigenlijk m.b.t. participatie en waar willen we naartoe? Deze vragen waren voor de gemeente Groningen aanleiding voor het volgen van een opleiding participatie. Om een antwoord te krijgen op deze vragen organiseerde PLANTERRA samen met [...]

Van idee tot uitvoering. De realisatie van een buurtmoestuin met hulp van MijnWijkplan

2017-10-18T11:11:31+00:00

‘Op die avond was er ook iemand die uitleg gaf over MijnWijkplan en heeft uitgelegd hoe het werkte. En toen dacht ik, dit is een goed platform om bekend te maken dat ik dit idee heb’. In september 2016 lanceerde Anita Kuppens op MijnWijkplan haar idee voor een buurtmoestuin. De gemeente Nijmegen werkt sinds [...]