Levendige en schone parken

//Levendige en schone parken

Beheerplan Park Lingezegen – Park Lingezegen

2017-10-11T16:18:41+01:00

Hoe beheren 4 gemeenten, een provincie, een Waterschap en natuurbeherende organisatie een landschapspark van 1.700 hectare? Hoe leggen zij de afspraken hierover vast en hoe organiseer je zo'n brede samenwerking? Tussen de stedelijke gebieden van de gemeenten Arnhem, Nijmegen Overbetuwe en Lingewaard is het landschapspark "Park Lingezegen" ontwikkeld. Het park kent een schakering van [...]

Initiatievenmarkt Westerpark Schoon – Gemeente Amsterdam

2017-10-12T11:11:46+01:00

Hoe houd je een intensief bezocht park schoon? Hoe benader je gebruikers van het park om mee te denken over het schoonhouden van het park? Kunnen we de hoeveelheid afval tegengaan? Kunnen we de manier waarop afval wordt aangeboden verbeteren? En hoe laat je zien dat niet alleen de gemeente een schoon park belangrijk [...]

Aanpak Zwerfafval in het Vondelpark Amsterdam – Stadsdeel Zuid

2017-10-13T15:56:50+01:00

Op drukke dagen laten bezoekers van het Vondelpark veel afval achter. Hoe kunnen we dit verminderen? En wat kunnen bezoekers zelf doen? Samen met medewerkers van het Stadsdeel Zuid en de Vereniging Vrienden van het Vondelpark heeft PLANTERRA een aanpak voor een schoner Vondelpark ontwikkeld. Zie de interviews die de meningen van de bezoekers [...]

Parkmanagement Vathorst – ISS Landscaping

2017-10-13T16:08:56+01:00

Waar valt of staat een goed parkmanagement bij? Hoe verleid ik de opdrachtgever met een plan van aanpak en communicatieplan? Het Amersfoortse Bedrijvenpark Vathorst zocht een parkmanagementorganisatie. ISS Landscaping Services is, naast enkele andere partijen, benaderd voor het doen van een offerte. ISS heeft PLANTERRA gevraagd om te ondersteunen bij het schrijven van het [...]