Overig

//Overig

Mensgericht beheer maakt niet alleen de beheerder gelukkig

2019-05-14T09:28:24+02:00

Zijn mensen gelukkig in de openbare ruimte? Faciliteren de inrichting en het beheer ontmoeting? Zorgt de openbare ruimte ervoor dat mensen gezond blijven? Stellen gemeenten zichzelf die vragen? En zo ja, welke instrumenten gebruiken zij om de openbare ruimte zo in te richten en te beheren dat zij leidt tot geluk? Lever je bijdrage [...]

Aanpak zwerfafval IJssel – Rijkswaterstaat Leefomgeving

2017-10-11T14:38:49+02:00

Hoe realiseren we schonere IJsseloevers en minder plastic afval in de rivier? Hoe breng je verschillende partijen met uiteenlopende achtergronden en belangen bijeen voor dit gezamenlijke doel? PLANTERRA werkt  in opdracht van Rijkswaterstaat WVL aan 'Schone IJssel', als onderdeel van een bredere 'Schone Rivieren'-aanpak. Binnen dit project, dat als doel heeft minder (plastic) afval [...]