Nieuwsberichten

/Nieuwsberichten

Deze categorie is specifiek gemaakt voor het weergeven van nieuwsberichten (”in de schijnwerper”) op de homepagina. Selecteer hem niet voor een weergave op andere pagina’s!

Gemeente Nijmegen verwelkomt 1500e bewoner op MijnWijkplan

2018-05-25T15:38:26+00:00

In februari 2018 ging in de gemeente Nijmegen het digitale platform MijnWijkplan 'live'. Op MijnWijkplan werken gemeente en bewoners samen aan het verbeteren van de wijk. Nu we een paar maanden verder zijn is het goed om stil te staan bij de behaalde resultaten tot nu toe. Gemeente en bewoners maken samen plannen voor [...]

Werken bij PLANTERRA

2018-05-08T11:03:16+00:00

PLANTERRA is een innovatief adviesbureau in het midden van het land, dat gemeenten ondersteunt bij vraagstukken over fysiek en kapitaalgericht beheer, sociaal beheer en duurzaam beheer van de openbare ruimte. Dit doen wij niet alleen door te adviseren, maar ook (beleids-)instrumenten aan te reiken en te helpen bij de implementatie. PLANTERRA ondersteund ook bij [...]

Participatie en co-creatie bij gebiedsontwikkeling: welk pad kies jij?

2018-04-25T09:51:22+00:00

Op 28 maart vond het VNG Realisatie congres ‘Back to the future’ plaats in de Fabrique in Maarssen. Deze dag stond ‘samen organiseren, samen realiseren’ centraal. In het kader daarvan ging één van de sessies op het congres over participatie en co-creatie tussen burgers en overheid bij gebiedsontwikkeling. Bynette Stam en Maike Popma van [...]

Kansgestuurd beheer in ‘s-Hertogenbosch

2018-04-24T13:46:06+00:00

De beheerders hebben het tegenwoordig vaak over risicogestuurd beheer: beheer- en onderhoudsmaatregelen plannen op de plekken waar de risico’s rond veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid het grootst zijn. Maar bedienen de beheerders ook de kansen voor de stad? In het integrale uitvoeringsprogramma openbare ruimte (UPOR) van de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt een evenwichtige afweging gemaakt tussen [...]