Samenwerken aan een schonere Pijp

2017-10-20T13:47:22+00:00

Met veel toeristen, horeca en bewoners is de relatief kleine wijk De Pijp in Amsterdam (met haar Albert Cuyp, Ferdinand Bolstraat en Marie Heinekenplein) één van de drukst bezochte stukjes van Amsterdam. Dit heeft grote gevolgen voor het schoonniveau van de wijk: gebruikers van de openbare ruimte laten (zwerf) afval achter op straat, toeristen [...]

Opleiding Participatie – gemeente Groningen

2017-10-31T13:35:02+00:00

In hoeverre zijn we als gemeentelijke organisatie voldoende toegerust om goed met bewonersinitiatieven om te gaan? Waar staan we nu eigenlijk m.b.t. participatie en waar willen we naartoe? Deze vragen waren voor de gemeente Groningen aanleiding voor het volgen van een opleiding participatie. Om een antwoord te krijgen op deze vragen organiseerde PLANTERRA samen met [...]

Toekomst(gericht) beheer openbare ruimte; radicaal anders!

2017-10-18T11:08:48+00:00

Dinsdag 19 september vond de bijeenkomst Levende Stad van het CROW plaats in ’s-Hertogenbosch over de toekomst van het beheer van de openbare ruimte. In samenwerking met PLAN terra werden gemeentes uit heel Nederland uitgedaagd na te denken over nieuwe ontwikkelingen in het beheer van de openbare ruimte, hoe te anticiperen hierop en wat [...]

Participatiebestek – gemeente Dordrecht

2017-10-24T10:17:07+00:00

Hoe zorg je er als gemeente voor dat de (groen)aannemer initiatieven in de openbare ruimte stimuleert? Binnen de gemeente Dordrecht is het de bedoeling dat bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen meer worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheden, onder meer bij het verzorgen van de openbare ruimte. De gemeente is van mening dat er nieuwe [...]