Beheerplan Kooiplein en omgeving – gemeente Leiden

2018-01-10T09:33:30+00:00

Hoe beheert de gemeente een nieuw aangelegd dakpark in de openbare ruimte? Welke zaken komen hier extra bij kijken? Hoe leggen zij de afspraken hierover vast? Het Kooiplein wordt het kloppende hart van Leiden Noord en wordt ingericht als multifunctioneel gebied. Wonen en winkelen komen samen in een groene openbare ruimte, zowel op het [...]

Functioneel specificeren – gemeente Tilburg

2017-12-12T10:49:57+00:00

Hoe zorg je er als gemeente voor dat aannemers, ontwikkelaars en ontwerpers met duurzame en creatieve oplossingen komen, voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte? Is het mogelijk om overal op een laagdrempelige manier richtlijnen op te vragen, die belangrijk zijn voor de inrichting van de openbare ruimte? De gemeente Tilburg [...]

Pitch PLANTERRA tijdens congres ‘Het rendement van schoon 2017’

2017-11-30T15:13:30+00:00

Hoe creëer je een (zwerf)afval bewuste openbare ruimte? En hoe kun je tijdens de planvorming al rekening houden met de aanpak van (zwerf)afval? Tijdens het congres 'Het rendement van schoon 2017' hielden onze adviseurs Marco Hommel en Giel Hakman een pitch over een zwerfafvalbewuste planvorming en hoe de digitale tool HIOR.nl kan bijdragen aan [...]

Masterclass BBV voor beheerders openbare ruimte

2018-02-07T12:35:51+00:00

U heeft er als beheerder vast al eens van gehoord: het BBV.  Het ‘Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten’ is met ingang van 2017 op een aantal belangrijke punten gewijzigd. De begroting zou nog transparanter moeten worden, de raad moet meer mogelijkheden krijgen om kaders te stellen en gemeenten moeten met nieuwe, verplichte [...]