Kansgestuurd beheer in ‘s-Hertogenbosch

2018-04-24T13:46:06+00:00

De beheerders hebben het tegenwoordig vaak over risicogestuurd beheer: beheer- en onderhoudsmaatregelen plannen op de plekken waar de risico’s rond veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid het grootst zijn. Maar bedienen de beheerders ook de kansen voor de stad? In het integrale uitvoeringsprogramma openbare ruimte (UPOR) van de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt een evenwichtige afweging gemaakt tussen [...]

Beheerplan Kooiplein en omgeving – gemeente Leiden

2018-01-10T09:33:30+00:00

Hoe beheert de gemeente een nieuw aangelegd dakpark in de openbare ruimte? Welke zaken komen hier extra bij kijken? Hoe leggen zij de afspraken hierover vast? Het Kooiplein wordt het kloppende hart van Leiden Noord en wordt ingericht als multifunctioneel gebied. Wonen en winkelen komen samen in een groene openbare ruimte, zowel op het [...]

Werken met beeldkwaliteit – gemeente Maassluis

2018-01-10T09:29:25+00:00

Hoe vertalen we de visie voor de openbare ruimte naar praktische uitvoering? Hoe gebruiken we beeldkwaliteit bij het uitvoeren van het onderhoud? In 2015 is de Visie Openbare Ruimte (VOR) vastgesteld in de gemeente Maassluis. In de VOR zijn voorstellen gedaan voor gedifferentieerd beheer van de openbare ruimte. Op bepaalde plekken kan de kwaliteit [...]

Beleidsplan Openbare Ruimte (Asset Management) – Gemeente ’s-Hertogenbosch

2017-10-11T13:48:40+00:00

De gemeente ‘s-Hertogenbosch staat voor de mooie, maar intensieve opgave om de beleidsmatige kaders voor het beheer en onderhoud van haar openbare ruimte te vernieuwen. De opgave is er één van deze tijd: de beschikbare middelen zo inzetten dat een doelmatig beheer van kapitaalgoederen wordt bereikt (asset management). Maar dan wel op een manier [...]