Beheerplan Kooiplein en omgeving – gemeente Leiden

2018-01-10T09:33:30+00:00

Hoe beheert de gemeente een nieuw aangelegd dakpark in de openbare ruimte? Welke zaken komen hier extra bij kijken? Hoe leggen zij de afspraken hierover vast? Het Kooiplein wordt het kloppende hart van Leiden Noord en wordt ingericht als multifunctioneel gebied. Wonen en winkelen komen samen in een groene openbare ruimte, zowel op het [...]

Werken met beeldkwaliteit – gemeente Maassluis

2018-01-10T09:29:25+00:00

Hoe vertalen we de visie voor de openbare ruimte naar praktische uitvoering? Hoe gebruiken we beeldkwaliteit bij het uitvoeren van het onderhoud? In 2015 is de Visie Openbare Ruimte (VOR) vastgesteld in de gemeente Maassluis. In de VOR zijn voorstellen gedaan voor gedifferentieerd beheer van de openbare ruimte. Op bepaalde plekken kan de kwaliteit [...]

Beleidsplan Openbare Ruimte (Asset Management) – Gemeente ’s-Hertogenbosch

2017-10-11T13:48:40+00:00

De gemeente ‘s-Hertogenbosch staat voor de mooie, maar intensieve opgave om de beleidsmatige kaders voor het beheer en onderhoud van haar openbare ruimte te vernieuwen. De opgave is er één van deze tijd: de beschikbare middelen zo inzetten dat een doelmatig beheer van kapitaalgoederen wordt bereikt (asset management). Maar dan wel op een manier [...]

Bijdrage Openbare Ruimte aan gemeentelijk beleid – Gemeente Ede

2017-10-11T13:53:23+00:00

Hoe zorg je er als gemeente voor dat de openbare ruimte optimaal bijdraagt aan het gemeentelijk beleid en doelstellingen? En hoe krijg je goed inzicht in de mogelijkheden die hiervoor in de openbare ruimte liggen? De gemeente Ede was op zoek naar manieren om de openbare ruimte beter te laten bijdragen aan de gestelde doelstellingen [...]