Diensten

/Diensten

Mensgericht beheer maakt niet alleen de beheerder gelukkig

2019-05-14T09:28:24+02:00

Zijn mensen gelukkig in de openbare ruimte? Faciliteren de inrichting en het beheer ontmoeting? Zorgt de openbare ruimte ervoor dat mensen gezond blijven? Stellen gemeenten zichzelf die vragen? En zo ja, welke instrumenten gebruiken zij om de openbare ruimte zo in te richten en te beheren dat zij leidt tot geluk? Lever je bijdrage [...]

Hoe de Omgevingswet je beheerinstrumentaria verandert, 4 voorbeelden

2019-04-25T11:17:04+02:00

Wat gebeurt er straks met het beheerplan, waar komt de APV terecht en welke rol speelt het Handboek Inrichting Openbare Ruimte? Het valt mij op dat er nog veel onduidelijkheid is over de manier waarop het bestaande beleidsinstrumentaria van de beheerder zijn weg gaat vinden binnen de Omgevingswet. Daarom hier alvast vier voorbeelden van [...]

De openbare ruimte op gewenste kwaliteit, dat doet Lochem samen met bewoners!

2019-02-14T13:55:55+02:00

 Met de omgevingswet in aantocht wordt participatie nog belangrijker. Er komt meer nadruk op ruimte voor initiatieven uit de samenleving en lokaal maatwerk. Per kern of wijk kunnen er verschillen ontstaan. Met deze insteek is het integraal beheerplan openbare ruimte van Lochem opgesteld. Bewoners krijgen meer zeggenschap in het sturen op de kwaliteit. Bewoners [...]

Evaluatie Opruimdagen levert Den Haag eyeopeners op

2019-02-15T14:44:13+02:00

In de periode van maart tot en met november 2018 begeleidden Mariska Kien en Stanzi Winkel de gemeente Den Haag in een evaluatietraject. De gemeente Den Haag maakte gebruik van de Voucherregeling van Rijkswaterstaat voor kennisdeling op het gebied van zwerfafval. Om zwerfafval te bestrijden en het schoongedrag onder bewoners te bevorderen, organiseert het [...]