Participatiebestek – gemeente Dordrecht

2017-10-24T10:17:07+00:00

Hoe zorg je er als gemeente voor dat de (groen)aannemer initiatieven in de openbare ruimte stimuleert? Binnen de gemeente Dordrecht is het de bedoeling dat bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen meer worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheden, onder meer bij het verzorgen van de openbare ruimte. De gemeente is van mening dat er nieuwe [...]

Beleidskader IBOR en bestekken – gemeente Stichtse Vecht

2017-10-20T11:18:25+00:00

Welke mogelijkheden zijn er om onderhoudsaannemers (nog) meer te laten richten op de tevredenheid en participatie van bewoners? Hoe kan het topdossier ‘duurzaamheid’ een plek krijgen in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte? Samen met PLANTERRA stelde gemeente Stichtse Vecht het IBOR beleidskader en de onderhoudsbestekken ‘groen' en 'grijs’ op. In themasessies met [...]

Beleidsplan Openbare Ruimte (Asset Management) – Gemeente ’s-Hertogenbosch

2017-10-11T13:48:40+00:00

De gemeente ‘s-Hertogenbosch staat voor de mooie, maar intensieve opgave om de beleidsmatige kaders voor het beheer en onderhoud van haar openbare ruimte te vernieuwen. De opgave is er één van deze tijd: de beschikbare middelen zo inzetten dat een doelmatig beheer van kapitaalgoederen wordt bereikt (asset management). Maar dan wel op een manier [...]

Beleidsadviseur openbare ruimte – Gemeente Lansingerland

2017-10-11T13:50:38+00:00

De gemeente Lansingerland ontwikkelt zich van technische beheerorganisatie naar een integraal assetmanagement organisatie. Het beheer wordt gestuurd volgens de drie eenheid prestaties (kpi’s), risico’s en middelen en de beheerders stemmen de maatregelen onderling op elkaar af. Vanuit PLANTERRA is ondersteuning verleend door een rol te vervullen in het Team Beheer als beleidsadviseur openbare ruimte. [...]