Beleidsplannen

//Beleidsplannen

De openbare ruimte op gewenste kwaliteit, dat doet Lochem samen met bewoners!

2019-02-14T13:55:55+02:00

 Met de omgevingswet in aantocht wordt participatie nog belangrijker. Er komt meer nadruk op ruimte voor initiatieven uit de samenleving en lokaal maatwerk. Per kern of wijk kunnen er verschillen ontstaan. Met deze insteek is het integraal beheerplan openbare ruimte van Lochem opgesteld. Bewoners krijgen meer zeggenschap in het sturen op de kwaliteit. Bewoners [...]

Participatiebestek – gemeente Dordrecht

2017-10-24T10:17:07+02:00

Hoe zorg je er als gemeente voor dat de (groen)aannemer initiatieven in de openbare ruimte stimuleert? Binnen de gemeente Dordrecht is het de bedoeling dat bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen meer worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheden, onder meer bij het verzorgen van de openbare ruimte. De gemeente is van mening dat er nieuwe [...]

Beleidskader IBOR en bestekken – gemeente Stichtse Vecht

2017-10-20T11:18:25+02:00

Welke mogelijkheden zijn er om onderhoudsaannemers (nog) meer te laten richten op de tevredenheid en participatie van bewoners? Hoe kan het topdossier ‘duurzaamheid’ een plek krijgen in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte? Samen met PLANTERRA stelde gemeente Stichtse Vecht het IBOR beleidskader en de onderhoudsbestekken ‘groen' en 'grijs’ op. In themasessies met [...]

Beleidsplan Openbare Ruimte (Asset Management) – Gemeente ’s-Hertogenbosch

2017-10-11T13:48:40+02:00

De gemeente ‘s-Hertogenbosch staat voor de mooie, maar intensieve opgave om de beleidsmatige kaders voor het beheer en onderhoud van haar openbare ruimte te vernieuwen. De opgave is er één van deze tijd: de beschikbare middelen zo inzetten dat een doelmatig beheer van kapitaalgoederen wordt bereikt (asset management). Maar dan wel op een manier [...]