(Zwerf)afval = grondstof – Gemeente Deventer en Bronckhorst

/(Zwerf)afval = grondstof – Gemeente Deventer en Bronckhorst
(Zwerf)afval = grondstof – Gemeente Deventer en Bronckhorst2017-10-13T12:12:19+00:00

Project Description

Hoe kan zwerfafval al bij het prikken op straat worden gescheiden? Op welke fracties kan zwerfafval worden gescheiden? En wordt het scheidingsgedrag bij huishoudens thuis beïnvloed door zichtbaar scheiden op straat?

Deze drie vragen stonden centraal in het pilotproject “zwerfafval = grondstof”, dat PLANTERRA onder begeleiding van ‘Gemeente Schoon’ heeft uitgevoerd in de gemeente Deventer en Bronckhorst. Doel was om te onderzoeken of het afval in de openbare ruimte – zowel het afval in prullenbakken als zwerfafval op straat – gebruikt kan worden als grondstof. Nu wordt afval uit de openbare ruimte behandeld als restafval. Vanuit de gedachte “zwerfafval = grondstof” is de vraag gesteld of zich in dit afval recyclebare fracties bevinden, die als grondstof kunnen dienen voor hergebruik.

De proeven geven de betrokken gemeenten inzicht in de aanpak, mogelijkheden en voordelen om deze grondstoffen in te zamelen. Gescheiden (zwerf)afval inzamelen is niet alleen beter voor het milieu, maar levert ook geld op en het kost bijna geen extra tijd!

Adviseurs

Gert