Wijkbeheerplannen – Gemeente Nijmegen

/Wijkbeheerplannen – Gemeente Nijmegen
Wijkbeheerplannen – Gemeente Nijmegen2017-10-13T16:31:26+00:00

Project Description

Hoe communiceert de gemeente met haar bewoners over het beheer en onderhoud van de directe woonomgeving? Op welke wijze krijgt het integraal werken in de wijken concreet vorm?

Een wijkbeheerplan is een instrument dat inzicht geeft in de uiteenlopende beheeractiviteiten aan de grijze, groene en blauwe openbare ruimte. Het plan stelt ons in staat om in bewoners en andere belanghebbenden nauw te betrekken bij de keuzes die we moeten maken in het beheer.

Wijkbeheerplannen mogen we beschouwen als een agenda van wat er gedurende 4 á 5 jaar aan beheer nodig is in een woonwijk. Het plan geeft een visie op de openbare ruimte. Het beschrijft hoe de inrichting moet zijn afgestemd op het feitelijke gebruik Op basis van deze visie maken we inzichtelijk waar de aandachtspunten en wensen buiten op straat liggen. Uit die analyse volgt een integraal plan met voorstellen op het gebied van dagelijks onderhoud, groot onderhoud of eventuele herinrichtingen. Het wijkbeheerplan besteedt ook aandacht aan handhaving en toezicht.

PLANTERRA heeft voor de gemeente Nijmegen wijkbeheerplannen voor diverse woonwijken opgesteld. De wijkbeheerplannen zijn in Nijmegen de uitwerking van het stedelijke beleidsplan “Integraal Beheer van de Openbare Ruimte”. Adviseurs van PLANTERRA hebben de plannen geschreven en inhoudelijke geadviseerd bij het opstellen van de beheervisie en de daarvan af te leiden maatregelen. De wijkbeheerplannen zijn steeds in nauw overleg met bewoners opgesteld. Er zijn werksessies en wijkschouwen georganiseerd waar in overleg met de bewoners de prioriteiten voor de komende jaren zijn bepaald.

Adviseurs

JannekeMarielle

Project Details