Werken met beeldkwaliteit – gemeente Maassluis

/Werken met beeldkwaliteit – gemeente Maassluis
Werken met beeldkwaliteit – gemeente Maassluis2018-01-10T09:29:25+00:00

Project Description

Hoe vertalen we de visie voor de openbare ruimte naar praktische uitvoering? Hoe gebruiken we beeldkwaliteit bij het uitvoeren van het onderhoud?

In 2015 is de Visie Openbare Ruimte (VOR) vastgesteld in de gemeente Maassluis. In de VOR zijn voorstellen gedaan voor gedifferentieerd beheer van de openbare ruimte. Op bepaalde plekken kan de kwaliteit wat lager, om daarmee op plekken die bewoners en ondernemers belangrijk vinden juist meer kwaliteit te kunnen realiseren. In de VOR is de ‘Maat van Maassluis’ geïntroduceerd om kwaliteiten meetbaar en bespreekbaar te maken. Binnen de Maat van Maassluis zijn 3 niveaus uitgewerkt die gaan over zowel onderhoudsniveaus als inrichtingsniveaus, te weten hoog, basis en laag.

Het Stadsbedrijf staat nu voor de opgave om de ambities van de VOR in praktijk te gaan brengen. Daarbij spelen vragen op, zoals waar de ‘Maat van Maassluis’ al praktijk is en waar nog niet. De algemene kwaliteitsbeschrijvingen van de VOR moeten hiervoor praktisch worden vertaald naar maatlatten en aanwijzingen voor de verschillende teams, die het onderhoud van de openbare ruimte in Maassluis verzorgen. PLANTERRA heeft in verschillende werksessies met de medewerkers van het Stadsbedrijf besproken wat de visie en het werken met beeldkwaliteit inhoudt. Hiervoor hebben we buiten gekeken naar de huidige kwaliteit van de openbare ruimte en wat er voor nodig is om de ambitiekwaliteit te behalen. Ook is er gekeken naar hoe er nu wordt gewerkt en wat men nu anders zou moeten doen.

Uiteindelijke resultaat is in een handboek van beeldmaatlatten per beheeronderdeel met foto, omschrijving, technische eisen en werkzaamheden die behoren tot een bepaald niveau. Naast het handboekje met beeldmaatlatten is het resultaat dat medewerkers bewuster werken op basis van beeldkwaliteit. En zodoende bewust zijn dat op specifieke plekken een hogere of lagere inspanning geleverd hoeft te worden.

Adviseurs