Werkconferentie ”Veiligheidsvoorzieningen in de openbare ruimte” – Gemeente Den Haag

/Werkconferentie ”Veiligheidsvoorzieningen in de openbare ruimte” – Gemeente Den Haag
Werkconferentie ”Veiligheidsvoorzieningen in de openbare ruimte” – Gemeente Den Haag2017-10-11T16:39:03+00:00

Project Description

Gaan veiligheid en een aantrekkelijke inrichting van de openbare ruimte samen? Hoe kan je veiligheidsvoorzieningen op een zo goed mogelijke en passende manier opnemen in de openbare ruimte? Hoe creeër je bewustwording en draagvlak voor het zo passend mogelijk inpassen van veiligheidsvoorzieningen?

Als ‘Stad van Vrede en Recht’ kent de openbare ruimte in Den Haag veel veiligheidsvoorzieningen. Dit zijn tijdelijke en permanente voorzieningen die nodig zijn om de veiligheid te kunnen waarborgen. Deze voorzieningen hebben een belangrijk effect op de uitstraling van de stad in het algemeen en een effect op de aanwezigheid van zwerfafval.

Om de vraag te beantwoorden of afspraken mogelijk zijn om de voorwaarden voor het beheer van de openbare ruimte te verbeteren is een werkconferentie georganiseerd.
Doel is meer bewustwording en draagvlak te creëren voor de wijze waarop men in Den Haag veiligheidsvoorzieningen in de openbare ruimte aanbrengt.

Tijdens de conferentie is vooral geinventariseerd. Drie invalshoeken die om nadere uitwerking vragen springen eruit. Dit zijn:

1. Aanpassingen aan de openbare ruimte, gericht op kleinschalige evenementen. Het krijgen van inzicht wat allemaal wordt georganiseerd, waar en welke (veilligheids-)eisen dit aan de openbare ruimte stelt.

2. De wens om beleid te formuleren over de gewenste locaties van evenementen. Welke evenementen passen het best op welke locatie? Dit voorkomt incidentele en tijdelijke voorzieningen.

3. Beheerbewust ontwerpen rond veiligheid rond het rijksdomein. Dit kan leiden tot een handboek openbare ruimte waar ook veiligheidsvoorzieningen zijn opgenomen. Dit met als doel om veiligheidsvoorzieningen minder ad hoc te plaatsen en vorm te geven.

In een vervolg moeten deze punten worden uitgewerkt. Net als de procesmatige en organisatorische kant van het plaatsen en onderhouden van veiligheidsvoorzieningen.

Adviseurs