Veiligheidseffectrapportage Ponte Palazzo – Gemeente ‘s-Hertogenbosch/CCV

/Veiligheidseffectrapportage Ponte Palazzo – Gemeente ‘s-Hertogenbosch/CCV
Veiligheidseffectrapportage Ponte Palazzo – Gemeente ‘s-Hertogenbosch/CCV2017-10-13T15:03:34+00:00

Project Description

Wat maakt een voetgangersbrug (on)veilig? Hoe kan een brug worden gemaakt waar mensen graag gebruik van maken?

De gemeente ’s Hertogenbosch ontwikkelt een bijzondere brug over het spoor. Ponte Palazzo wordt naast de stationspasserelle een tweede verbinding van de binnenstad met het Paleiswartier. Het is een brug voor voetgangers, maar heeft ook een verblijfsfunctie en een bijzondere inrichting met groen en meubilair. PLANTERRA werkt aan de beheerplan voor deze brug, maar begeleidde ook de veiligheidseffectrapportage.

Een veiligheidseffectrapportage (VER) brengt veiligheidsrisico’s in een gebied of object in beeld om te voorziene problemen zoveel mogelijk te voorkomen. Voor Ponte Palazzo zijn twee bijeenkomsten georganiseerd waarin diverse deskundigen hun inbreng gaven. Het betrof vertegenwoordigers van de veiligheidsregio, politie, brandweer en ambulancezorg.

Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen:

  • Gebruik en gebruikersgroepen.
  • Onveiligheidsgevoelens, zicht en toezicht.
  • Routes, bereikbaarheid en toegankelijkheid.
  • Persoonlijke ongevallen.
  • Criminaliteit gericht op personen.

Deze gegevens uit de bijeenkomsten zijn verwerkt in een rapportage met aandachtspunten voor het verdere ontwerp en het toekomstig beheer. Aanbevelingen waren o.a. gericht op het voorkomen van brand in de beplantingen, hoe slaapplekken op de brug zijn te vermijden, maar ook aandacht voor de aanrijroutes voor hulpdiensten bij een  alarmering op de brug.

Dit project werd uitgevoerd in het kader van een pilot door het CCV om de veiligheidseffectrapportage onder de aandacht te brengen. De VER blijkt niet zo populair, omdat men ingewikkelde en vertragende processen of poolse landdagen vreest. Uit de pilots en eerder uitgevoerd VER’s blijkt deze angst ongegrond. Deelnemers gaven aan dat het goed is om tijdig over veiligheid en het latere beheer te praten.

Adviseurs

CoraJanneke