Veiligheidseffectrapportage Kazernekwartier – Gemeente Venlo/CCV

/Veiligheidseffectrapportage Kazernekwartier – Gemeente Venlo/CCV
Veiligheidseffectrapportage Kazernekwartier – Gemeente Venlo/CCV2017-10-13T15:02:16+00:00

Project Description

Welke eisen ten aanzien van veiligheid moeten worden gesteld aan de ontwikkeling van Kazerneterrein Venlo?

Het CCV heeft in 2011 drie gemeenten in de gelegenheid gesteld om, met behulp van ervaren adviseurs, hun stedenbouwkundige plan te onderwerpen aan een Veiligheidseffectrapportage (VER). Het Kazernekwartier in Venlo is een omvangrijke ontwikkelingslocatie gelegen aan de Maas, tegenover het historische stadscentrum.

De werkgroep ‘VER Kazernekwartier’ is samengesteld uit diverse disciplines en deskundigen; brandweer, politie, coördinator openbare veiligheid (gemeente), evenementencoördinatie, veiligheidsmanager VVV Venlo, Holland Casino. Deze groep is tweemaal bij elkaar gekomen. De eerste bijeenkomst is gewijd aan de kennismaking met het plan en een brede inventarisatie en analyse van veiligheidsrisico’s. Eenieder heeft op basis van het ontwerp en vanuit het eigen vakgebied de belangrijkste risico’s en de sterke en zwakke punten in het ontwerp benoemd. Gezien de omvang en het vroege planstadium is nadruk gelegd op de veiligheidsbeleving op de routes langs, van en naar dit complex en de mogelijke conflicten tussen gebruikersgroepen bij dagelijkse activiteiten en evenementen.

Vervolgens is de tweede bijeenkomst (21 juni 2011) een aanzet gedaan tot het formuleren van een programma van eisen, die meegenomen wordt in de uitwerking van het ontwerp van VO naar DO. PLANTERRA heeft de informatie verwerkt tot een rapport waarin de eisen en randvoorwaarden voor elk deelgebied zijn verwoord.

Als belangrijkste risico’s zijn door de groepen genoemd:

  1. Bereikbaarheid van hulpdiensten tot het terrein
  2. Ontruimen van mensenmassa’s en bereikbaarheid hulpdiensten bij calamiteiten gezien het hoogteverschil in het terrein (dek op 5 m hoogte)
  3. Parkeren (onvoldoende doorstroming en capaciteit)
  4. Openbare orde, conflicterende partijen / bezoekers
  5. Onvoldoende overzicht bij meerdere activiteiten tegelijkertijd; onvoldoende afstemming tussen de veiligheidsorganisaties en onduidelijkheid eindverantwoordelijkheid
  6. Onvoldoende afstemming van de activiteiten op het terrein, met conflicten tussen partijen,  onvoldoende waarborging van de zorgcontinuïteit en overlast van omwonenden tot gevolg (organisatieopgave).

De VER blijkt niet zo populair, omdat men ingewikkelde en vertragende processen of poolse landdagen vreest. Uit deze pilot en eerder uitgevoerd VER’s blijkt deze angst ongegrond. Een groep deskundigen kan snel relevante aandachtspunten formuleren en een goed inzicht geven in de aspecten van veiligheid.

Adviseurs

CoraJanneke