Veiligheidseffectrapportage – CCV

/Veiligheidseffectrapportage – CCV
Veiligheidseffectrapportage – CCV2017-10-13T16:25:30+00:00

Project Description

“Mooi ontwerp! Maar voelen mensen zich straks ook veilig?!?” PLANTERRA werkt aan een veilige openbare ruimte.

Een mooi ontwerp leidt niet automatisch tot een veilige en prettige plek. In de planvorming wordt vaak de nadruk gelegd op een aantrekkelijke en functionele vormgeving, en met wat geluk krijgt ook het beheer een plek. Maar een mooi ontwerp en een goed beheerplan leiden niet vanzelfsprekend tot een prettig gebruik en een veilig gevoel. PLANTERRA voert in opdracht van het CCV (Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid) een veiligheidseffectrapportage (VER) uit in ’s Hertogenbosch en in Venlo. Met een VER worden op efficiĆ«nte wijze, samen met veiligheidsexperts, alle risico’s in beeld gebracht en worden maatregelen geformuleerd. De inzet van de VER moet voorkomen dat later (dure) herstelmaatregelen of extra handhaving en toezicht nodig zijn om het gebruik van het terrein in goede banen te leiden. Maatregelen die voortkomen uit een VER hebben bijvoorbeeld betrekking op toegankelijkheid, risico op (ongewenst) gebruik of gladheid, bereikbaarheid van hulpdiensten en veilige routes.

Een VER met een PLANTERRA sausje, want als beheerexperts zien we verbindingen met beheerplannen, beoordelen we de uitvoerbaarheid van de beheermaatregelen, brengen we het gebruik in kaart en zien we mogelijkheden om dit te stimuleren.

Wij zijn trots te melden dat we als VER-adviseur zijn opgenomen door het CCV.

Adviseurs

CoraJanneke

Project Details

Categories: