Vat op VAT – Gemeente Arnhem

/Vat op VAT – Gemeente Arnhem
Vat op VAT – Gemeente Arnhem2017-10-13T15:25:57+00:00

Project Description

Hoe groot zijn de kosten die de gemeentelijke organisatie maakt voor de uitvoering van grote werken in de openbare ruimte? Hebben de verschillende soorten projecten ook verschillende, projectspecifieke VAT-percentages? Wat is het aandeel van bewonersoverleg op het VAT-percentage? En hoe kan de organisatie haar VAT-kosten beter beheersen?

Het cluster Openbare Ruimte van de gemeente Arnhem wilde meer grip op de inzet die zij levert voor voorbereiding, administratie en toezicht (VAT) van grote werken in de openbare ruimte. Welke inzet van VAT is eigenlijk als gebruikelijk en normaal te beschouwen? En hoe verhoudt deze inzet zich in het algemeen met infrastructurele werken die worden uitgevoerd door overheden? PLANTERRA voerde in opdracht van het cluster openbare ruimte een evaluatie van de bestedingen aan VAT bij afgeronde projecten die de gemeente realiseerde in het kader van Buitengewoon Beter en haar GRP. Ook grote onderhoudsprojecten zijn in het VAT-onderzoek geƫvalueerd.
Resultaat van het onderzoek waren:

  • een eenduidige definitie van VAT-kosten
  • inzicht in de gerealiseerde VAT-percentages van gerealiseerde projecten
  • een rekenmodel en aanbevelingen voor de projectadministratie om VAT-percentages gemakkelijk en eenduidig te berekenen
  • adviezen hoe de maximale VAT-kosten bij aanvang van een project als taakstelling kunnen worden vastgesteld

Adviseurs