Van idee tot uitvoering. De realisatie van een buurtmoestuin met hulp van MijnWijkplan

/Van idee tot uitvoering. De realisatie van een buurtmoestuin met hulp van MijnWijkplan
Van idee tot uitvoering. De realisatie van een buurtmoestuin met hulp van MijnWijkplan2017-10-18T11:11:31+00:00

Project Description

‘Op die avond was er ook iemand die uitleg gaf over MijnWijkplan en heeft uitgelegd hoe het werkte. En toen dacht ik, dit is een goed platform om bekend te maken dat ik dit idee heb’. In september 2016 lanceerde Anita Kuppens op MijnWijkplan haar idee voor een buurtmoestuin. De gemeente Nijmegen werkt sinds september 2016 met het platform om enerzijds opgaven in de wijk vanuit de gemeente en anderzijds wensen van bewoners via één platform inzichtelijke te maken. Anita Kuppens maakte van de mogelijkheid gebruik om haar idee te plaatsen en te kijken of  andere buurtbewoners dit ook een goed idee vonden en om met de gemeente in contact te treden.

Met de wijkregisseur openbare ruimte  van de gemeente Nijmegen is het initiatief verder uitgewerkt. Een van de aandachtspunten is draagvlak verkrijgen in de wijk. Een eerste stap is het zoeken naar bewoners die mee willen doen met het initiatief: ‘Toen heb ik aangegeven dat als je serieus wil meedoen met het initiatief je jezelf ook moet aanmelden op MijnWijkplan, want dan weet ik dat je belangstelling hebt. Ik heb dan ook gelijk het e-mailadres en zo konden we elkaar via die route op de hoogte houden over hoe het loopt en hoe we verder gaan.’ Daarnaast was er aandacht voor het informeren van buurtbewoners. Omdat niet iedereen op MijnWijkplan te vinden was zijn de ideeën uitgewerkt op een flyer en is deze in de buurt verspreidt. ‘Vervolgens hebben we met hulp van Gabrielle, die is vormgeefster en zit ook bij ons in de groep, een flyer gemaakt en die hebben we uitgedeeld onder de flats die uitkijken op de moestuin. Op de flyer stond wat we van plan waren en dat ze contact konden opnemen mochten ze bezwaren hebben. Daar zijn eigenlijk alleen maar enthousiaste reacties op gekomen.’

Via MijnWijkplan bleef de wijkregisseur van de gemeente Nijmegen op de hoogte van de vorderingen. Ook kon zij zien waar nog aandacht voor nodig was. Een van die punten was het informeren van de direct omwonenden. ‘De wijkregisseur had dat als voorwaarde. Zij gaf aan dat voordat we de grond konden gaan klaarmaken voor de buurtmoestuin we eerst  wel moeten weten dat de mensen die daarop uitkijken daar geen bezwaar tegen hebben.’ Na ook deze check kon het initiatief definitief uitgevoerd worden. De gemeente heeft geholpen met het ‘plantklaar’ maken van  de grond en de initiatiefnemers zijn vanaf dat moment gezamenlijk aan de slag gegaan.

MijnWijkplan is vooral gebruikt om de voortgang van het initiatief inzichtelijk en transparant te houden en op een laagdrempelige manier tussentijds contact tussen initiatiefnemers en gemeente te faciliteren. Buurtbewoners én ambtenaren hadden zo allemaal dezelfde informatie en konden zien in welke fase het project zich bevond. Dit heeft geleid tot een duidelijk, snel en transparant proces van idee tot uitvoering. En het resultaat mag er zijn: een prachtige buurtmoestuin in de Spoorbuurt!