Toekomst(gericht) beheer openbare ruimte; radicaal anders!

/Toekomst(gericht) beheer openbare ruimte; radicaal anders!
Toekomst(gericht) beheer openbare ruimte; radicaal anders!2017-10-18T11:08:48+00:00

Project Description

Dinsdag 19 september vond de bijeenkomst Levende Stad van het CROW plaats in ’s-Hertogenbosch over de toekomst van het beheer van de openbare ruimte. In samenwerking met PLAN terra werden gemeentes uit heel Nederland uitgedaagd na te denken over nieuwe ontwikkelingen in het beheer van de openbare ruimte, hoe te anticiperen hierop en wat daarvoor nodig is in de beheerorganisatie. Waar staat het beheer in hun gemeente?

 

Beheer zal radicaal anders moeten. Martin van der Zwan van PLAN terra gaf uitleg over toekomst gericht beheer (kansgestuurd beheer): het belang van diverse maatschappelijke, economische, technologische en klimatologische ontwikkelingen met betrekking tot het beheer van de openbare ruimte. Beheer kan en moet hierop anticiperen. Toekomstgericht beheer kan zo een cruciale rol spelen bij het realiseren van strategische beleidsdoelstellingen van gemeentes.

Gert Jan Arts, directeur stadsbedrijven van de gemeente ’s-Hertogenbosch, vertelde over de nieuwe beleidsvisie van de gemeente, rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen. Hij vertelde over de keuzes die zij hebben gemaakt en waar ze tegen aanlopen als gemeente.

In groepssessies werd er gediscussieerd over de meeste relevante trends en ontwikkelingen. Onder andere thema’s als duurzaamheid en bewonersparticipatie kwamen aan bod. Per trend/ontwikkeling werden de vragen gesteld: “Hoe speel je in de openbare ruimte hierop in?”, en “Wat is daar binnen je beheerorganisatie voor nodig?” De aanwezigen deelden hun ideeën en visies op het gebied van de verschillende thema’s met elkaar. Bijvoorbeeld voor het aantrekken van mensen voor bewonersavonden, zal het gebruik van diverse manieren van benaderen (brieven, filmpjes, Facebook), aangepast aan de doelgroep, het meeste resultaat boeken. Ook zullen gemeentes moeten durven experimenteren om duurzaamheid een rol in het beleid te geven. Aan het einde van de dag was er ruimte voor een centrale terugkoppeling naar alle ideeën en visies op het beheer van de openbare ruimte, waarbij de aanwezigen samen een stapje dichterbij het kansgestuurd beheer zijn gekomen. Op naar de toekomst (van het beheer)!