Thematraject Participatie – AgentschapNL

/Thematraject Participatie – AgentschapNL
Thematraject Participatie – AgentschapNL2017-10-13T15:50:28+00:00

Project Description

Hoe pak ik als gemeente, samen met burgers, bedrijven en organisaties, het zwerfafvalprobleem aan om de leefomgeving en de leefbaarheid structureel te verbeteren?

In het Thematraject Participatie van Agentschap NL adviseert PLANTERRA gemeenten bij het effectief inzetten van participatie bij de aanpak van zwerfafval. Dit kan buiten op straat zijn: bijvoorbeeld het opzetten of opschalen van een participatieproject. Of binnen de organisatie: bijvoorbeeld het opstellen van participatiebeleid. Met de participatiematrix van PLANTERRA worden deze ambities en doelen per gemeente geconcretiseerd. Daarnaast beschikt PLANTERRA over een database met meer dan 150 succesvolle voorbeeldprojecten uit het hele land om gemeenten te inspireren. In zowel individuele bijeenkomsten als gezamenlijke workshops zet PLANTERRA deze instrumenten in om samen met betrokken partijen tot een effectieve aanpak van zwerfafval te komen. Aanmelden kan via Agentschap NL.

Resultaat voor de gemeente is meer kennis en vaardigheden voor het inzetten van participatie, ervaring met het opzetten van een participatieproject en het opstellen van participatiebeleid. De kennisuitwisseling met collega’s van andere gemeenten levert daarnaast kennis en inspiratie voor de eigen gemeente op.

Voorbeelden:

  • In Teylingen zoekt men inwoners die trots zijn op hun wijk en zo nu en dan de handen uit de mouw steken om bijvoorbeeld zwerfafval op te ruimen. De gemeente wil deze ‘wijkambassadeurs’ ondersteunen met materiaal en informatie en zet ze regelmatig in het zonnetje.
  • In de gemeente Oss zijn regelmatig ludieke zwerfafvalprojecten maar ontbreekt het soms aan een structurele aanpak. Met PLANTERRA zet de gemeente alle projecten op een rij in een participatiemap waarmee daarna naar een structurele aanpak kan worden gewerkt.
  • Beverwijk werkt samen met PLANTERRA en ondernemers aan een schoner centrum. Met de promotiecampagne ‘Beverwijk Schoon’ worden o.a. spelregels opgesteld en winkeliers aangespoord hun eigen stoepje schoon te houden.
  • In Maasgouw betrekt men haar inwoners bij het beoordelen van de openbare ruimte. PLANTERRA maakte voor de gemeente een schouwboekje gericht op ‘schoon  en heel’ en adviseerde over de communicatie met bewoners.
  • De gemeente Almere zet een ludiek en lokaal participatieproject op om de leefomgeving schoon en groen te houden. Met social media worden bewoners opgeroepen hier hun bijdrage aan te leveren.

Adviseurs

Marielle