Thematraject Inrichten openbare ruimte – AgentschapNL

/Thematraject Inrichten openbare ruimte – AgentschapNL
Thematraject Inrichten openbare ruimte – AgentschapNL2017-10-13T16:21:54+00:00

Project Description

Is uw mooie gemeente ook makkelijk schoon te houden?

Een vraagstuk dat vraagt om een gezamenlijk traject tussen ontwerpers en beheerders, want een buitenruimte moet naast functioneel en mooi ook goed te beheren zijn. Het thematraject Inrichten openbare ruimte van Agentschap NL is de kans om met dit vraagstuk aan de slag te gaan. Aanmelden kan via Agentschap NL.

PLANTERRA is één van de adviesbureaus dat met de deelnemende gemeenten de knelpunten in kaart brengt en samen naar oplossingen zoekt. Het knelpunt kan buiten op straat liggen, bijvoorbeeld het analyseren van een plan in de ontwerpfase, of  binnen de organisatie, bijvoorbeeld een workshop met beheerders en ontwerpers om het onderlinge bewustzijn en afstemming te vergoten. Resultaat is bijvoorbeeld een verbeterd Handboek inrichting openbare ruimte of introductie van een beheertoets en procesafspraken. Dit levert een gemeente op met een slimme inrichting die schoon en mooi blijft. De Ontwerpwijzer Zwerfafval is in dit traject een bruikbaar instrument.

Voorbeelden:

  • In Den Haag brengt PLANTERRA samen met het Ingenieursbureau de voorzieningen in beeld die in het kader van veiligheid in de openbare ruimte zijn geplaatst. Deze zowel tijdelijke als permanente objecten bemoeilijken het reinigen en trekken zwerfafval aan.
  • In Amsterdam Zuidoost is het Handboek Inrichting openbare ruimte onder de loep genomen. Aan de hand van de Ontwerpwijzer Zwerfafval zijn concrete tips gegeven voor een inrichting die minder gevoelig is voor zwerfafval.

Adviseurs

CoraMarielle

Project Details