Project Description

Is ook uw organisatie door het college verzocht om mogelijke structureel ombuigingen (dmv. bezuinigingen en extra inkomsten) in kaart te brengen?

PLANTERRA maakte in opdracht van de gemeente Diemen een ‘taboeloze’ maatregelenkaart voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Hierin zijn interessante bezuinigingen en extra inkomsten geformuleerd die zowel het financiële, maatschappelijke als het interne effect van de maatregel laten zien.

Wat levert het bijvoorbeeld op om de straatverlichting af en toe uit te zetten? Hoeveel bespaart het wanneer de gemeente de straten minder of zelfs helemaal niet meer veegt? Wat levert het temporiseren van het groot onderhoud aan de wegen op? En wat zijn de maatschappelijk en interne effecten van deze maatregelen?

Tijdens een ‘pressure cook’ sessie van twee dagen stelden PLANTERRA in samenwerking met medewerkers van de gemeente Diemen de maatregelenkaart samen.

Resultaat:

  • Een maatregelenkaart die de financiële en maatschappelijke gevolgen én de effecten op de interne organisatie in beeld brengt.
  • Bestuurlijk inzicht in mogelijke en onmogelijke maatregelen.

Adviseurs