Strategie ontwikkeling afdeling beheer en onderhoud – Gemeente Haarlemmermeer

/Strategie ontwikkeling afdeling beheer en onderhoud – Gemeente Haarlemmermeer
Strategie ontwikkeling afdeling beheer en onderhoud – Gemeente Haarlemmermeer2017-10-12T11:23:01+00:00

Project Description

De cluster beheer en onderhoud in de gemeente Haarlemmermeer wil zich verder professionaliseren als beheerder en regisseur van de openbare ruimte en vastgoed. Uiteindelijk, als stip op de horizon, wil de cluster uitsluitend de rol vervullen als eigenaar van de openbare ruimte. PLANTERRA heeft de organisatie geanalyseerd op de volgende aspecten:

  • Inhoud: welke instrumenten zijn er, wat is nodig maar ontbreekt nog?
  • Mensen: welke competenties zijn aanwezig en welke kennis, vaardigheden en gedrag.
  • Proces: hoe stuurt de afdeling de processen die van invloed zijn op de kwaliteit van de openbare ruimte en het vastgoed (van herontwikkeling, tot dagelijks beheer, tot gebruik als in vergunningen, parkeren etc.)?

PLANTERRA heeft geconcludeerd dat de cluster op veel onderdelen al goed ontwikkeld is. Voor een verdere professionalisering is het volgende nodig:

  • Ontwikkeling van een aantal tactische instrumenten: een visie en beleid bestaat reeds, het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd, maar de verbindingen tussen beide zijn zwak.
  • Mensen en competenties die de verbindingen kunnen leggen en onderhouden tussen het strategische (beleidsmakers) en operationele niveau (vakspecialisten) en daarnaast de cluster vertegenwoordigen in planvormingsprocessen.

Om verder te groeien naar eigenaar van de openbare ruimte zijn de volgende competenties noodzakelijk:

  • Oplossingsgericht meedenken van ontwerp- en inrichtingsvraagstukken tot gebruik en handhaving.
  • Klantgerichte benadering; het kennen van de vraag van de gebruikers en deze betrekken bij veranderingen en ontwikkelingen.
  • Politiek sensitief.
  • Oog hebben voor gebruik en niet-fysieke problematiek.
  • Inrichting, beheer en gebruik als onlosmakelijk zien.

Adviseurs

CoraJanneke