Startnotitie beleidsnota kapitaalgoederen – Gemeente Losser

/Startnotitie beleidsnota kapitaalgoederen – Gemeente Losser
Startnotitie beleidsnota kapitaalgoederen – Gemeente Losser2017-10-13T16:46:24+00:00

Project Description

Wat is de gewenste aanpak voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte voor de komende jaren? Hoe krijgt de gemeente grip op kwaliteit en financiƫn? Hoe staat de openbare ruimte in Losser er voor?

In februari 2011 constateerde de rekenkamercommissie in Losser dat er geen sprake is van een integraal beleid voor het onderhoud van de kapitaalgoederen in de gemeente. De beschikbare middelen zijn leidend met te weinig oog voor de uiteindelijke kwaliteit van de kapitaalgoederen. De afdeling Openbare werken gaf PLANTERRA de opdracht om een plan van aanpak te schrijven. Deze aanpak moet er voor zorgen dat de gemeente in de toekomst grip en sturing heeft op het beheer en onderhoud en de raad instrumenten krijgt om keuzes te maken. Naast dit plan van aanpak vormde een quickscan onderdeel van de startnotitie.

Deze quickscan geeft een snel, eerste inzicht in de opbouw en de huidige kwaliteit van de openbare ruimte. Losser is een landelijke gemeente die 314 hectare openbare ruimte beheert, zo’n 138 m2 per inwoner. De inschatting is dat de onderhoudskwaliteit gemiddeld op het randje van B-kwaliteit balanceert. De tendens is een dalende kwaliteit. De openbare ruimte is schoon, maar niet overal ‘heel’ meer. Knelpunt vormen enkele oudere wijken, waar verharding en groen aan het eind van de levensduur is.

Naast de kwaliteit is ook een eerste vergelijking gemaakt tussen beschikbare middelen en raming van de gemiddelde onderhoudskosten (op basis van kostenkengetallen). Uit de eerste analyse lijken voldoende middelen beschikbaar te zijn voor het schoonhouden van de omgeving, maar is er te weinig geld voor verhardingen , groen en verlichting. Dit betreft met name de beschikbaarheid van budgetten voor groot onderhoud en vervanging.

Het plan van aanpak en de quickscan vormen samen een opstap voor het opstellen van een ‘beleidsnota kapitaalgoederen openbare ruimte’.

Adviseurs

MartinCora

Project Details