Samenwerken aan een schonere Pijp

/Samenwerken aan een schonere Pijp
Samenwerken aan een schonere Pijp2017-10-20T13:47:22+00:00

Project Description

Met veel toeristen, horeca en bewoners is de relatief kleine wijk De Pijp in Amsterdam (met haar Albert Cuyp, Ferdinand Bolstraat en Marie Heinekenplein) één van de drukst bezochte stukjes van Amsterdam. Dit heeft grote gevolgen voor het schoonniveau van de wijk: gebruikers van de openbare ruimte laten (zwerf) afval achter op straat, toeristen zijn niet op de hoogte van de regels betreffende het aanbieden van afval en ook bewoners en ondernemers bieden afval met regelmaat verkeerd aan. Ook zitten prullenbakken vaak vol en worden aangeboden afvalzakken niet altijd op tijd opgehaald. Dit alles leidde tot ergernissen. Een groep actieve bewoners en ondernemers hebben zich als gevolg hiervan verenigd in het initiatief De Schone Pijp. Namens de gemeente werkt PLANTERRA als regisseur Schoon om samen met deze groep de afvalproblematiek aan te pakken en de leefbaarheid van de wijk te vergroten.

Als regisseurs Schone Pijp werken Martin van der Zwan en Stanzi Winkel enerzijds aan het ondersteunen van initiatieven van bewoners en ondernemers. Anderzijds is hun opdracht om de gemeentelijke inzet verder te stroomlijnen en waar nodig te intensiveren. Zo is de  communicatie en afstemming tussen de reinigings-, afvalinzamelings- en handhavingteams geoptimaliseerd. Om De Pijp op korte termijn schoner te krijgen, is de inzet van de teams vergoot. Nu wordt er ook in de weekenden en in een deel van de avond gewerkt, en zijn er (meer) medewerkers aangesteld die zichtbaar reinigen en gebruikers, bewoners en ondernemers van de wijk aanspreken en waar nodig ook beboeten. Verder worden er in het grootste deel van De Pijp ondergrondse afvalcontainers geplaatst.

Tegelijkertijd werken bewoners met stickers, borden, ‘supermarktacties’ en een Facebookcampagne om hun medebewoners te attenderen op de juiste aanbiedtijden en het belang van een schone straat. De gemeente adviseert hen en faciliteert waar nodig. Daarnaast denken bewoners en ondernemers mee met de gemeente: ze leveren input voor brieven naar bewoners, adviseerden over het afvalbeleid, tippen de uitvoerders op verkeerd aangeboden afval en helpen met het onderzoeken van de mogelijkheden voor één gezamenlijk afvalcontract voor ondernemers.

Uit zowel monitoringsgegevens van de gemeente als reacties van bewoners en ondernemers, blijkt ondertussen dat het schoner wordt in De Pijp. Mooie eerste resultaten, maar voorlopig blijft er samen met bewoners nog voldoende werk aan de winkel!

Meer informatie? Kijk op hallodepijp.nl of neem contact op met Martin van de Zwan.

 

Adviseurs