Samen Buiten-Gewoon Tevreden! – Gemeente Loon op Zand

/Samen Buiten-Gewoon Tevreden! – Gemeente Loon op Zand
Samen Buiten-Gewoon Tevreden! – Gemeente Loon op Zand2017-10-12T11:22:00+00:00

Project Description

Hoe zorg je dat de wensen van bewoners en ondernemers  leidend worden bij het op te stellen beleid? Hoe beheer je de openbare ruimte vanuit de beleving van de bewoners? En hoe zorg je dat plannen meer integraal  worden aangepakt?

PLANTERRA stelde als antwoord op deze vragen het Integraal beleidsplan openbare ruimte 2014-2023 op.

De nota “Samen Buiten-Gewoon Tevreden” geeft richting aan een vernieuwde werkwijze voor het beheer van de openbare ruimte voor de komende tien jaar. In deze nieuwe werkwijze is de rol van de overheid veranderd en komt de burger en haar beleving meer centraal te staan.

Deze richting is een antwoord op de sociaal-maatschappelijke en financiële discussies van de gemeente Loon op Zand, maar ook op landelijk ontwikkelingen rond het inrichten en beheren van openbare ruimte.

Adviseurs