”Rol op Maat” Pilot in Wittevrouwen – Gemeente Utrecht

/”Rol op Maat” Pilot in Wittevrouwen – Gemeente Utrecht
”Rol op Maat” Pilot in Wittevrouwen – Gemeente Utrecht2017-10-11T16:18:35+00:00

Project Description

Hebben bewoners behoefte aan nieuwe vormen van samenwerking met de gemeente nu de rol van de overheid verandert? Wat willen bewoners in het beheer van de openbare ruimte? Hoe kom je daar achter?

De gemeente Utrecht zoekt in het programma “Rol op Maat” actief naar manieren om op deze vragen in te spelen en hiermee om te gaan.

Met een pilot in de wijk Wittevrouwen onderzoekt Wijkonderhoud en Service of haar rol en taken bij het dagelijks beheer van de openbare ruimte wellicht anders ingevuld moeten/kunnen worden.

PLANTERRA organiseerde een Wintermiddag over dit onderwerp om verder inzicht te krijgen in de mogelijkheden, bereidheid en wensen (accenten in onderhoud) van burgers ten aanzien van het dagelijks beheer van de openbare ruimte. De inloopmiddag bood voor  voor elk wat wils. We ontwikkelden (spel) materialen om in gesprek te gaan met bewoners. Wie mee wilde doen en denken kreeg direct de gelegenheid dit vorm te geven.

De uitkomst? Bewoners van de wijk zijn over het geheel gezien tevreden over de huidige werkwijze van de gemeente. Bovendien zetten veel bewoners zich al in door bijvoorbeeld een plantenbakken te adopteren, de straat samen schoon te houden of voor een gezamenlijke binnentuin. Aan een rigoureus andere aanpak en rolverdeling met de gemeente is geen behoefte.

Adviseurs

Marielle