Rekenmodel Roteb Rotterdam – Gemeente Rotterdam

/Rekenmodel Roteb Rotterdam – Gemeente Rotterdam
Rekenmodel Roteb Rotterdam – Gemeente Rotterdam2017-10-13T14:48:05+00:00

Project Description

Hoe toets je (herinrichtings)plannen op reinigbaarheid? Hoe schat je de toekomstige reinigingskosten in per buurt?

Samen met Roteb Rotterdam heeft PLANTERRA een gedetailleerd rekenmodel gemaakt waarmee inzicht wordt verkregen in de te verwachten reinigingsinzet in een bepaald gebied.

De uitkomst, de te verwachten reinigingsinspanning, is gebaseerd op de volgende factoren:

  • Sociale en fysieke kenmerken van de wijk, zoals stedeljikheidsklasse en aantal verhuizers
  • Kenmerken van de inrichting, inclusief hotspots zoals snoeproutes
  • Soorten reiniging, van hondenpoep verwijderen tot machinaal vegen

Het rekenmodel, gemaakt in Excel, werkt eenvoudig. Door de wijk in te vullen van het project krijgt men de eerste globale uitkomst van de reinigingsinzet ten opzichte van het Rotterdamse gemiddelde. Als de wijk bijvoorbeeld een hoge stedelijkheidsklasse met veel verhuizers heeft, is de voorlopige uitkomst van de reinigingsinzet ‘zeer intensief’. Vervolgens worden de arealen ingevuld waarmee de uitkomst gespecificeerd wordt: voor diverse reinigingssoorten en types openbare ruimte geeft het model een indicatie van de reinigingsinzet. Als laatste stap wordt een vertaalslag naar de uren gemaakt: wat kost het project aan uren voor reiniging. Het rekenmodel is met een thematraject Inrichten openbare ruimte van Agentschap NL tot stand gekomen.

Adviseurs

Cora