Rekenmodel Reiniging – Roteb

/Rekenmodel Reiniging – Roteb
Rekenmodel Reiniging – Roteb2017-10-11T16:43:36+00:00

Project Description

Hoe kan je reinigingsinzet zo precies mogelijk inschatten per wijk? Welke factoren bepalen de benodigde inzet voor reiniging? Hoe geef je dit vorm in een rekenmodel?

De Roteb toetst plannen voor (her)inrichting van de openbare ruimte op de reinigbaarheid, als onderdeel van het proces ‘BOOB’. Bij deze toetsing is het bepalen van de kosten voor het reinigen van de verharding een belangrijk onderdeel. Het leidt uiteindelijk tot de vaststelling of het schoonhouden van de nieuwe omgeving op het beoogde onderhoudsniveau binnen de mogelijkheden ligt.

De Roteb bouwt hiervoor aan een gedetailleerd rekenmodel. Met behulp van dit rekenmodel wordt inzichtelijk wat de huidige de kenmerken van de wijken en bewoners in Rotterdam zijn en de invloed daarvan op vervuiling en de reinigingskosten.

PLANTERRA dacht mee over de wijkanalyse. De reinigingsinzet is afhankelijk van verschillende factoren:

  • de kenmerken van de wijk (stedelijkheid, bewoners, type woningen);
  • inrichtingsaspecten (type plek als markt of woonstraat);
  • de vorm van reiniging (Graffiti, zwerfvuil of onkruid).

Adviseurs