Quick Scan winkelgebieden – Gemeente Den Haag / Afdeling economische zaken

/Quick Scan winkelgebieden – Gemeente Den Haag / Afdeling economische zaken
Quick Scan winkelgebieden – Gemeente Den Haag / Afdeling economische zaken2017-10-13T11:01:32+00:00

Project Description

Hoe meet je de kwaliteit van de openbare ruimte in winkelgebieden? Welke verbeteringen zijn mogelijk? Waar te beginnen?

De gemeente Den Haag werkt samen met het bedrijfsleven aan het aantrekkelijker maken van Den Haag als winkelstad. Naast tevreden ondernemers en consumenten is het doel hiervan een goed leef- en vestigingsklimaat, toeristische aantrekkingskracht en werkgelegenheid.

De Quick Scan is ingezet omeen goed beeld te krijgen van de huidige kwaliteit en hoe deze zich verhoudt tot de gestelde kwaliteitseisen.  Met behulp van de Quick Scan zijn de winkelgebieden op basis van 21 kenmerken getoetst op hun gebruiks-, inrichtings- en onderhoudskwaliteit.

Op basis van de Quick Scan is bepaald waar en welke verbeteringen nodig zijn. Hier is een verbeteringsprogramma uit voort gekomen. Voorbeelden van verbeteringen zijn het creëren van meer groen, het verbeteren van verkeersveiligheid, het verbeteren van parkeergelegenheid, het herstellen van bestrating en het intensiveren van afvalbestrijding

Adviseurs

Gert