Quick-Scan Schilderswijk – Gemeente Den Haag

/Quick-Scan Schilderswijk – Gemeente Den Haag
Quick-Scan Schilderswijk – Gemeente Den Haag2017-10-13T16:28:42+00:00

Project Description

Hoe meet je de kwaliteit van de openbare ruimte in een krachtwijk? Welke verbeteringen zijn er mogelijk? Waar begin je?

De Schilderswijk heeft de afgelopen decennia al diverse ingrijpende vernieuwingsoperaties doorgemaakt. De woningvoorraad is inmiddels grotendeels in redelijke tot goede staat. Toch zijn problemen in de wijk niet verdwenen. Voor een deel manifesteren ze zich in de openbare ruimte. PLANTERRA bracht daarom in opdracht van de gemeente Den Haag de kwaliteit van de openbare ruimte van de Schilderswijk in beeld.

Daarbij is gekeken naar de gebruikskwaliteit, de inrichtingskwaliteit en de onderhoudskwaliteit. Op basis hiervan kon worden bepaald op welk vlak er verbeteringen er nodig zijn, zoals het creëren van meer groen, het verbeteren van de verkeersveiligheid en van de parkeergelegenheid. Verder kan het gaan om het herstellen van de bestrating en om het intensiveren van de strijd tegen de vervuiling van de buurt.

Bijzonder is dat alle straten, stuk voor stuk, zijn geschouwd. Zo was het mogelijk een heldere prioriteitsvolgorde te bepalen. In welke straten doen zich de meeste problemen voor? De scan biedt ook een basis voor het programma van wensen voor de verbetering per straat.

Adviseurs

Marielle

Project Details