Quick Scan Haagse Buurten – Gemeente Den Haag

/Quick Scan Haagse Buurten – Gemeente Den Haag
Quick Scan Haagse Buurten – Gemeente Den Haag2017-10-10T17:03:57+00:00

Project Description

Hoe meet je de gebruiks-, inrichtings- en onderhoudskwaliteit van de openbare ruimte van alle 114 Haagse buurten? Welke verbeteringen zijn mogelijk? Waar te beginnen?

De openbare ruimte is van grote waarde voor Den Haag. Het heeft effect op de sfeer en uitstraling van de stad en zorgt ervoor dat bewoners en bezoekers graag in de stad verblijven. Het is de plek waar mensen elkaar ontmoeten en een goede openbare ruimte nodigt uit tot ontspanning en beweging.

De Quick Scan is ingezet om een goed beeld te krijgen van de huidige kwaliteit en hoe deze zich verhoudt tot de gestelde kwaliteitseisen. Met behulp van de Quick Scan methode zijn alle 114 Haagse buurten op basis van 22 kenmerken getoetst op hun gebruiks-, inrichtings- en onderhoudskwaliteit. Om tot de gewenste snelle inventarisatie van het kwaliteitsniveau te komen is gebruik gemaakt van de (vak- en gebieds-)kennis en ervaring van de professionals binnen de gemeente Den Haag. In aanvulling hierop is een analyse gemaakt van diverse gemeentelijke rapportages, beheer- en monitoringssystemen.

Op basis van de Quick Scan is bepaald waar en welke verbeteringen er nodig zijn. Voorbeelden van verbeteringen zijn het creëren van meer groen, het verbeteren van parkeergelegenheid en verkeersveiligheid, het herstellen van bestrating en het intensiveren van afvalbestrijding.

Adviseurs