Plan van Aanpak Afvalfonds Losser – Gemeente Losser

/Plan van Aanpak Afvalfonds Losser – Gemeente Losser
Plan van Aanpak Afvalfonds Losser – Gemeente Losser2017-10-11T13:56:30+00:00

Project Description

Hoe besteden we de vergoedingen uit het Afvalfonds binnen de daarbij gestelde kaders? Hoe ontstaat samenhang tussen de projecten? Hoe werken we gedurende 10 jaar naar een duidelijk resultaat?

Het afvalfonds biedt elke gemeente een jaarlijkse vergoeding van €1,19 per inwoner voor de extra aanpak van zwerfafval tussen 2013 en 2022. De gemeente Losser wil deze gelden op een efficiënte en samenhangende manier gebruiken. Het resultaat moet een schonere straat zijn met minder inzet.

PLANTERRA stelde een plan van aanpak op, dat praktische handvatten biedt om direct aan de slag te gaan. In twee werkbijeenkomsten zijn de beoogde resultaten en een serie mogelijke projecten benoemd. Van elk project is een projectblad gemaakt, waarin kort een omschrijving, het verwachte resultaat, de werkstappen, benodigd geld en planning/jaar van aanpak. De projectbladen voor de eerste jaren zijn het meest uitgewerkt, waarbij een communicatiecampagne alle projecten verbindt. De inleiding van het plan van aanpak beschrijft de overkoepelende doelstelling en geeft een samenhangend overzicht van de projecten en de planning.

Van alle projecten is aangegeven tot welke bestedingscategorie van het afvalfonds ze behoren. Hierdoor is de aanvraag van de jaarlijkse vergoeding en de verantwoording voor de besteding gemakkelijker. Het plan van aanpak geeft een vliegende start aan een effectieve zwerfafvalaanpak!

Adviseurs

CoraRick