Plan van Aanpak Afvalfonds – Gemeente Diemen

/Plan van Aanpak Afvalfonds – Gemeente Diemen
Plan van Aanpak Afvalfonds – Gemeente Diemen2017-10-11T16:27:20+00:00

Project Description

Hoe houden we samen met bewoners en ondernemers de leefomgeving van Diemen schoon? Waar besteden we komende periode extra aandacht aan? Hoe besteden we de gelden vanuit het Afvalfonds effectief?

De komende 10 jaar ontvangen gemeenten jaarlijks een zwerfafvalvergoeding van € 1,19 per inwoner (www.nedvang.nl). Deze vergoeding is bedoeld voor projecten en inzet die extra zijn ten opzichte van de reguliere aanpak. De Gemeente Diemen vroeg PLANTERRA een plan van aanpak op te stellen om het beschikbare bedrag voor Diemen doelgericht en met resultaat in te zetten.

Met behulp van een aantal inspirerende en praktische bijeenkomsten is een serie werkbare projectbladen opgesteld. Op de projectbladen zijn tastbare en afgestemde doelen geformuleerd. Deze projectbladen maken deel uit van een rapportage. Deze rapportage zet  de aanpak in grote lijnen uit en licht de extra maatregelen voor de komende drie tot tien jaar toe.

Het plan van aanpak dient tevens als verantwoording voor de besteding van de afvalfondsgelden. Een vliegende start voor een effectieve zwerfvuilaanpak!

Adviseurs

Marielle