Project Description

Hoe zorg je dat je een goed antwoord hebt op vragen van ondernemers en bewoners over de plaatsing van afvalbakken? Hoe toets je het huidige areaal aan afvalbakken en bepaal je waar nieuwe kunnen komen?

De gemeente Boxtel wil heldere en praktische beleidsrichtlijnen voor het plaatsen van afvalbakken. Het doel hiervan is om beter in staat te kunnen zijn op vragen van ondernemers en bewoners te kunnen reageren.

De huidige situatie is geanalyseerd ten aanzien van aantal bakken, de gebruiksintensiteit en kosten. Dit resulteert in een overzicht van verbeterpunten.

Voor 12 typen gebieden zijn beleidsrichtlijnen voor het plaatsen van afvalbakken opgesteld. Deze geven concrete voorwaarden voor plaatsing, het type afvalbak, richtlijnen voor plaatsing en algemene aandachtspunten.

Ook zijn een aantal algemene principes benoemd, zo streeft de gemeente naar het  afbouwen van het areaal afvalbakken in plaats van uitbreiding, Het loslaten van het  principe dat bij elke bank een afvalbak hoort is hier onderdeel van.

Het geformuleerde afwegingskader is te gebruiken voor toetsing van de huidige voorraad afvalbakken en bij de plaatsing van nieuwe.

Adviseurs

Marielle